Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ievērojami cilvēki Jelgavā

 

 


Gubiņa Indra (dz. Bencone)
08.08.1927. Līvbērzes pag. – 12.12.2017. Toronto (Kanādā)

Rakstniece, dzejniece. Mācījusies Jelgavas Valsts Skolotāju institūtā (1941 - 1944). No 1944 emigrācijā Vācijā, no 1947 Lielbritānijā (lit. publikācijas no 1951), no 1952 Kanādā. No 1941 – 1944 mācījās Jelgavas Skolotāju institūta paraugpamatskolā. 1947 beidza Lībekas Latviešu ģimnāziju bēgļu gaitās Vācijā. No 1948 – 1949 mācījās Bradfordas tehniskajā koledžā. 1952 izceļoja uz Kanādu, Kvebeku. Studēja Toronto Universitātes (University of Toronto) Mākslas zinātņu fakultātē, ieguva bakalaura grādu mākslas (1963) un bibliotēku (1968) zinātnēs, ar šo profesiju saistījās viņas turpmākās darba gaitas. Kad 1987 mūžībā aizgāja I. Gubiņas vīrs, patvērumu no lielā zaudējuma rakstniece meklēja, strādājot avīzē "Latvija Amerikā". Dzīves laikā sarakstījusi 5 īsprozas krājumus, 16 romānus, 3 ceļojumu piezīmju grāmatas, 5 dzejas krājumus. Nozīmīgākie romāni: "Zelta ieleja" (1959); "Gandrīz karaliene" (1965); "Raksts putekļos" (1970); "Iztiksim bez mēness" (1976, J. Jaunsudrabiņa prozas balva); "Uz akmeņa stāvēdams" (1986, K. Barona prēmija); "Dzilnas dziesma" (1990); "Vai slīdēja mākonis" (1994, PBLA Kultūras fonda balva) u.c. Dzejoļu krājumi: "Paskaties kļavā" (1974, kopā ar G. Janovski); "Vai ilgi vēl?" (1989, kopā ar G. Janovski); "Dīvaina spēle" (1999) u.c. I. Gubiņas tēvs Latvijas armijas kara ierēdnis Kāris Bencons, māte Anete, divas māsas, vīrs sporta žurnālists Gunārs Gubiņš, dēls Arnis, meita  rakstniece Nora Gubiņa.


Informācijas avoti:

1. https://enciklopedija.lv/skirklis/101033-Indra-Gubi%C5%86a (skatīts 30.12.2020.)

2. Latvijas enciklopēdija, 2. sēj. Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003. ISBN 9984948226

3. https://www.acadlib.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/59146/ (skatīts 30.12.2020.)

4. Eversone, Madara. Rakstnieces Indras Gubiņas dzīve ģeogrāfijā/ Writer's Indra Gubiņa's life through geography, 2021. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=FcnGohz-GAU (skatīts 22.06.2021.)

5. Attēls no https://www.literatura.lv/lv/person/Indra-Gubina/871749 (skatīts 30.12.2020.)