Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Visi piedāvājumi

 

 

Īss apraksts

Mērķauditorija

Ilgums

Vieta

 

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts

Neparasta, kultūrvēsturiska stāstu ekskursija pa bibliotēku un tās apkārtni Ekskursija tiek pielāgota vecumposmam 40 min.-1.30h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Mob. 26367743, 26429647

Kamišibai - japāņu papīra teātris

Dažādu literāro darbu iedzīvināšana attēlu teātrī

(Jānsone T. "Mumins un jaunais draugs", Joņevs J., Pētersons R. "Spelenie svētki", Skotons R. "Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata", Staka A. "Āpsēns Pēcis negrib mazgāties", Vīslandere J. "Mūmamma lasa" u.c.)

Piemēru skatīt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=pPmXtOWI6R0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oNOXhmYz4SklIXt4cAIjxBEE_Hb2dwbSDFdM-KPf9tE73A6O_2q-MbaM

pirmsskola līdz 5. klase 40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63046587

BARONS. Zvejnieks. Bibliotēka

Ekskursija Latvijā vienīgajā K. Barona zālē. Stāstījums par K. Barona nozīmi Latvijas kultūrā, saistība ar Jelgavu, kā arī interesanti fakti par zāles tapšanas gaitu un tās mākslinieku A.Zvejnieku visi interesenti 40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Mob. 26367743, 26429647

Meklē ar PRIMO!

Prakstiska nodarbība, kā izmantot LNB meklēšanas un piegādes sistēmu PRIMO informācijas meklēšanas procsā, zinātniski pētniecisko darbu veikšanā un studijās visi interesenti 40 min.-1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Atrodi pats – iepazīsti  

e-katalogu! 

Iepazīšanās ar Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu un tā izmantošanas iespējām (literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, izevumu pasūtīšana, nodošanas termiņa pagarināšana u.c.)

5.–12.klašu skolēni

 

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase, skolas/augstskolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

Bibliotēka – grāmatu mājas

Izzinoša un radoša ekskursija pa bibliotēku pašiem mazākajiem. Parasti iekļauts kādas pasakas lasījums, kā arī radošā darbiņa veidošana

Pirmsskolas vecuma bērni

30–40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63046587

1.–2. klase

Pārlielupes bibliotēka

Loka maģistrāle 17

Tālr. 63011829

Iespējama arī nodarbība pirmsskolas izglītības iestādē!

BIS ALISE

Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (BIS ALISE) 

Bibliotekāri

1,5 h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 29777030

BRITANNICA – virtuālā enciklopēdija ikvienam

Britannica ir enciklopēdiska uzziņu datubāze, ko iecienījuši mūsu lasītāji. Stunda tiks veltīta datubāzes Britannica apguvei.

5.–12.klašu skolēni

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

visi interesenti
bibliotekāri

Brīnumainā pasaule

Ieskats nozaru literatūrā. Saruna par konkrētu kādas nozares jautājumu, tematam veltīta grāmatu izstāde

4.-6.klases skolēni

30 min.

Pārlielupes bibliotēka

Loka maģistrāle 17

Tālr. 63011829

Darbojies kopā  ar mums!

Skolēni iepazīsies ar bibliotēkas darbinieku apkopotajiem resursiem bērniem, klausīsies pasakas, kā arī spēlēs kādu izglītojošu spēli

Sākumskolas skolēni

 

 

40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

Datora un interneta pamatiemaņu apguve

Datora un interneta lietošanas pamatiemaņu bezmaksas apmācības pieaugušajiem; bez priekšzināšanām, latviešu vai krievu valodā

Pieteikuma anketa

Pieaugušie

3 h (10 dienas)

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr.63007748, 63046488

Individuālās konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas jautājumos

Individuālās bezmaksas konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos!

Pieteikuma anketa

Visi interesenti 1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr.63007748, 63046488

Datubāzes tavā telefonā, planšetē vai datorā

Ar praktisku uzdevumu palīdzību tiks iepazītas 3 bibliotēkas abonētās datubāzes, kuras iespējams izmantot savās viedierīcēs ārpus bibliotēkas – letonika.lv; EBSCO; Britannica

7.–12.klašu skolēni

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai arī skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

visi interesenti

Digitālais ceļojums Letonikas datubāzē

 

 

 

Iepazīšanās ar lielāko Latvijas uzziņu datubāzi letonika.lv. Bibliotekārās stundas mērķis – pilnīgot informācijas meklēšanas iemaņas

4.–12.klašu skolēni

 

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

E-grāmatas mācībām un brīvajam laikam

Ar praktisku uzdevumu palīdzību interesenti varēs iepazīt bibliotēkas plašo e-grāmatu kolekciju EBSCO, kas piedāvā daiļliteratūras un nozaru grāmatas angļu valodā. Tiks apgūtas e-grāmatu meklēšanas, lasīšanas un lejupielādes iespējas. EBSCO e-grāmatas ir arī ērts un patīkams veids, kā papildināt angļu valodas zināšanas!

9. –12.klašu skolēni

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

 
 
visi interesenti
bibliotekāri

Grāmatas par Jelgavu no vissenākās līdz mūsdienām

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas nozaru krājuma kārtojumu un bibliotēkas krājuma vērtīgajām grāmatām par Jelgavu.

Bibliotēkas novadpētniecības datubāzes iepazīšana

5.–12.klašu skolēni

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

 

 

 

 

visi interesenti

Izzinošas un radošas tikšanās „Bērnu stūrītī”

 

Radošas nodarbības par dažādu tautu bērnu rakstniekiem, viņu literāro darbu varoņiem. Nodarbības laikā būs iespēja zīmēt, līmēt, krāsot, veidot, rotaļāties, minēt mīklas, atbildēt uz āķīgiem un pavisam vienkāršiem jautājumiem, pavadīt laiku brīnišķīgajā grāmatu pasaulē

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni

40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63046587

 

Jelgava un Jelgavas novads tiešsaistes datubāzēs

Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotās novadpētniecības datubāzes apgūšana un datubāzes www.periodika.lv. iepazīšana. Praktiska nodarbība, kas palīdzēs pilnveidot informācijas meklēšanas prasmes

7.–12.klašu skolēni

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

 
visi interesenti

Tematiskas ekskursijas atbilstoši skolēnu projektu darbu, pētniecisko darbu (ZPD) vai citām tēmām

Skolēni/studenti tiks iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem par interesējošo pētniecisko tēmu, palīdzēs informācijas meklēšanas un atlases procesā

skolēni

1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

studenti

Kas atrodams bibliotēkā? 

Iepazīšanās ar bibliotēku, tās resursiem un izmantošanas iespējām

2.–4. klase

30 min.

Miezītes bibliotēka

Dobeles šoseja 100

63083151