Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Visi piedāvājumi

 

 

Īss apraksts

Mērķauditorija

Ilgums

Vieta

Jaunums!

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts

Stāstu ekskursija pa bibliotēku - tās vēsturi un šodienu Ekskursija tiek pielāgota vecumposmam 40 min.-1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Mob. 26367743, 26429647

Īpaši iesakām!

Kamišibai - japāņu papīra teātris

Dažādu literāro darbu iedzīvināšana attēlu teātrī

(Jānsone T. "Mumins un jaunais draugs", Joņevs J., Pētersons R. "Spelenie svētki", Skotons R. "Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata", Staka A. "Āpsēns Pēcis negrib mazgāties", Vīslandere J. "Mūmamma lasa" u.c.)

pirmsskola līdz 5. klase 40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63046587

Īpaši iesakām!

BARONS. Zvejnieks. Bibliotēka

Ekskursija Latvijā vienīgajā K. Barona zālē. Stāstījums par K. Barona nozīmi Latvijas kultūrā, par dainu tēva saistību ar Jelgavu, kā arī interesanti fakti par zāles tapšanas gaitu un mākslinieku A. Zvejnieku visi interesenti 40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Mob. 26367743, 26429647

Jaunums!

Meklē ar PRIMO!

Prakstiska nodarbība, kā izmantot LNB meklēšanas un piegādes sistēmu PRIMO informācijas meklēšanas procsā, zinātniski pētniecisko darbu veikšanā un studijās visi interesenti 40 min.-1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Atrodi pats – iepazīsti  

e-katalogu! 

Iepazīšanās ar Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu un tā izmantošanas iespējām (literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, izevumu pasūtīšana, nodošanas termiņa pagarināšana u.c.)

5.–12.klašu skolēni

 

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase, skolas/augstskolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

visi interesenti

Bērnu bibliotēka „Zinītis"

Lielā iela 15

63029093

 

bibliotekāri

Bibliotēka – grāmatu mājas

Izzinoša un radoša ekskursija pa bibliotēku pašiem mazākajiem. Parasti iekļauts kādas pasakas lasījums, kā arī radošā darbiņa veidošana

Pirmsskolas vecuma bērni

30–40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63046587

Bērnu bibliotēka „Zinītis"

Lielā iela 15

63029093

1.–2. klase

Pārlielupes bibliotēka

Loka maģistrāle 17

Tālr. 63011829

Iespējama arī nodarbība pirmsskolas izglītības iestādē!

BIS ALISE

Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (BIS ALISE) 

Bibliotekāri

1,5 h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 29777030

BRITANNICA – virtuālā enciklopēdija ikvienam

Britannica ir enciklopēdiska uzziņu datubāze, ko iecienījuši mūsu lasītāji. Stunda tiks veltīta datubāzes Britannica apguvei, interesenti mācīsies atrast un tulkot materiālus no angļu valodas, kā arī izbaudīs iespēju atrast savām interesēm atbilstošu informāciju

5.–12.klašu skolēni

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

visi interesenti
bibliotekāri

Brīnumainā pasaule

Ieskats nozaru literatūrā. Saruna par konkrētu kādas nozares jautājumu, tematam veltīta grāmatu izstāde

4.-6.klases skolēni

30 min.

Pārlielupes bibliotēka

Loka maģistrāle 17

Tālr. 63011829

Darbojies kopā  ar mums!

Skolēni iepazīsies ar bibliotēkas darbinieku apkopotajiem resursiem bērniem, klausīsies pasakas, kā arī spēlēs kādu izglītojošu spēli

Sākumskolas skolēni

 

 

40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

Datora un interneta pamatiemaņu apguve

Datora un interneta lietošanas pamatiemaņu bezmaksas apmācības pieaugušajiem; bez priekšzināšanām, latviešu vai krievu valodā

Pieteikuma anketa

Pieaugušie

3 h (10 dienas)

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr.63007748, 63046488

Individuālās konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas jautājumos

Individuālās bezmaksas konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos!

Pieteikuma anketa

Visi interesenti 1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr.63007748, 63046488

Datubāzes tavā telefonā, planšetē vai datorā

Ar praktisku uzdevumu palīdzību tiks iepazītas 3 bibliotēkas abonētās datubāzes, kuras iespējams izmantot savās viedierīcēs ārpus bibliotēkas – letonika.lv; EBSCO; Britannica

7.–12.klašu skolēni

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai arī skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

visi interesenti

Digitālais ceļojums Letonikas datubāzē

 

 

 

Iepazīšanās ar lielāko Latvijas uzziņu datubāzi letonika.lv. Bibliotekārās stundas mērķis – pilnīgot informācijas meklēšanas iemaņas

4.–12.klašu skolēni

 

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

bibliotekāri

Bērnu bibliotēka „Zinītis"

Lielā iela 15

63029093

EBSCO eksperts

Iepazīšanās ar EBSCO daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platformu, praktiski uzdevumi informācijas meklēšanā

vidusskolēni

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase, skolas vai augstskolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

studenti
bibliotekāri

E-grāmatas mācībām un brīvajam laikam

Ar praktisku uzdevumu palīdzību interesenti varēs iepazīt bibliotēkas plašo e-grāmatu kolekciju EBSCO, kas piedāvā daiļliteratūras un nozaru grāmatas angļu valodā. Tiks apgūtas e-grāmatu meklēšanas, lasīšanas un lejupielādes iespējas. EBSCO e-grāmatas ir arī ērts un patīkams veids, kā papildināt angļu valodas zināšanas!

9. –12.klašu skolēni

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

 
 
visi interesenti
bibliotekāri

Grāmatas par Jelgavu no vissenākās līdz mūsdienām

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas nozaru krājuma kārtojumu un bibliotēkas krājuma vērtīgajām grāmatām par Jelgavu.

Bibliotēkas novadpētniecības datubāzes iepazīšana

5.–12.klašu skolēni

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

 

 

 

 

visi interesenti

Izzinošas un radošas tikšanās „Bērnu stūrītī”

 

Radošas nodarbības par dažādu tautu bērnu rakstniekiem, viņu literāro darbu varoņiem. Nodarbības laikā būs iespēja zīmēt, līmēt, krāsot, veidot, rotaļāties, minēt mīklas, atbildēt uz āķīgiem un pavisam vienkāršiem jautājumiem, pavadīt laiku brīnišķīgajā grāmatu pasaulē

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni

40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63046587

 

Jelgava un Jelgavas novads tiešsaistes datubāzēs

Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotās novadpētniecības datubāzes apgūšana un datubāzes www.periodika.lv. iepazīšana. Praktiska nodarbība, kas palīdzēs pilnveidot informācijas meklēšanas prasmes

7.–12.klašu skolēni

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

 
visi interesenti

Rotaļgrāmatas – izglītojošas, aizraujošas, rosinošas

Izzinoša un radoša nodarbība bērniem: iespēja ar rotaļgrāmatu palīdzību apgūt dažādas prasmes – sasiet kurpju auklas, iepazīties ar pulksteņa laiku u.c.

Pirmsskolas vecuma bērni

30–40 min.

Bērnu bibliotēka „Zinītis"

Tālr. 63029093

Tematiskas ekskursijas atbilstoši skolēnu projektu darbu, pētniecisko darbu (ZPD) vai citām tēmām

Skolēni/studenti tiks iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem par interesējošo pētniecisko tēmu, palīdzēs informācijas meklēšanas un atlases procesā

skolēni

1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

studenti

Kas atrodams bibliotēkā? 

Iepazīšanās ar bibliotēku, tās resursiem un izmantošanas iespējām

2.–4. klase

30 min.

Miezītes bibliotēka

Dobeles šoseja 100

63083151

Margaritas Stārastes pasaku valstībā

 

Tematiska ekskursija: bērni/skolēni iepazīsies ar autores dzīves gājumu, plašo grāmatu piedāvājumu  un ilustrācijām, iepazīs bibliotēkas piedāvājumu

1.–6.klašu skolēni

40 min.

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Dzīvnieku mājvietas 

Tematiskā ekskursijā bērni iepazīsies ar enciklopēdijām par dzīvniekiem kā arī literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisinās kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskola, 1.–3.klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Vai tuksnesī ir vientuļi? (par dzīvo dabu un dzīvniekiem tajā) 

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisinās kopīgas sarunas un radošā darbnīca

1.–4.klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Gadalaiku

maiņa

 

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisinās kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskola

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Dažādu tēmu atspoguļojums pasakās un dzejā 

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisinās kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskola, 1.–4. klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Lēnāk brauksi, tālāk tiksi! 

Tematiska ekskursija: transports no sendienām līdz mūsdienām, radošā darbnīca

 

Pirmsskola, 1.–4. klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Disneja varoņi grāmatās 

Tematiskās ekskursija pašiem mazākajiem, bērni iepazīsies ar grāmatām, kurās atainoti multfilmu varoņi, tiek organizēta radošā darbnīca

Pirmsskola

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Visuma plašumi 

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisinās kopīgas sarunas un radošā darbnīca

2.–5. klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Radoši darbiņi lietainām dienām!

 

Bērniem būs iespēja darboties ar rokdrabu un radošo darbu grāmatām, radošā darbnīca

Pirmsskola, 1.–4. klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Latviešu svētku paražas 

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisinās kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskola, 1.–4. klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Pasaules brīnumi 

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisinās kopīgas sarunas un radošā darbnīca

1.–5. klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Veselīgs uzturs 

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisinās kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskola, 1.–4. klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

 

Esi uzmanīgs! Drošība uz ceļa 

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma, norisinās kopīgas sarunas un radošā darbnīca

Pirmsskola, 1.–4. klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093

Pārlielupes bibliotēka

Loka maģistrāle 17

Tālr. 63011829

 

Izglītības ceļvedis profesijupasaule.lv

 

Tematiska ekskursija,  skolēni iepazīsies ar tīmekļvietni, kas palīdzēs orientēties izglītības iestāžu daudzveidībā.

8.–12.klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis"

Lielā iela 15

63029093

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” un „J.Baltvilka balvas” grāmatu laureātu apskats 

Tematiska ekskursija,  skolēni iepazīsies ar lasīšanas veicināšanas programmām Latvijā, labākajām gada grāmatām, tiks aicināti iesaisīties

1. –7.klases skolēni

40 min.

 

Bērnu bibliotēka „Zinītis”

Lielā 15

Tālr. 63029093