Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Telpu iznomāšanas kārtība

Telpu noma Jelgavas pilsētas bibliotēkā


1. Fiziska vai juridiska persona var iznomāt Jelgavas pilsētas bibliotēkas (JPB) telpas izglītojošu, informatīvu vai līdzīga satura pasākumu organizēšanai, kā arī izmantot telpu aprīkojumu un inventāru (interneta pieslēgums, bezvadu interneta pieslēgums, videoprojektors, tāfele, interaktīvā tāfele, skaņu sistēma), iesniedzot pieteikumu pa faksu 63046721 vai e-pastu: info@biblioteka.jelgava.lv . Lūgums iepriekš saskaņot telpas pieejamību vēlamajā laikā.

 

2. Iesniegums tiek adresēts JPB direktorei un tajā norāda:
- pasākuma norises laiku (datumu un precīzu laiku),
- nepieciešamās telpas (zāle, mazā zāle, mācību klase);
- pasākuma veidu un nosaukumu;
- pasākuma mērķauditoriju un plānoto dalībnieku skaitu;
- nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu un telpu iekārtojumu,
- juridiska persona norāda iestādes rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis), fiziska persona - vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni)

 

3. Pieteikumu izskata 2 dienu laikā un sniedz apstiprinājumu vai atteikumu pa faksu, e-pastu vai telefoniski.

 

4. Apstiprinājuma gadījumā puses slēdz līgumu un klients saņem rēķinu.

 

5. Klients samaksu par pakalpojumu veic līdz pasākuma norises dienai skaidrā naudā JPB kasē vai ar pārskaitījumu bibliotēkas norēķinu kontā .
Nepieciešamie dokumenti: iesniegums
Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
- Pieteikums iesniedzams ne vēlāk kā nedēļu pirms plānotā pasākuma norises.
- Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš: 2 dienas

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar JPB direktori pa tālr. 63046721 vai e-pastu: info@biblioteka.jelgava.lv