Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Studentiem

 

 

Īss apraksts

Ilgums

Vieta

Ekskursiju un nodarbību veids (tiešsaistē vai klātienē)
Virtuālie bibliotēkas resursi– atbalsts mācībām

Piedāvājam tiešsaistē apgūt pamatiemaņas informācijas meklēšanā Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā, datubāzēs (letonika.lv, EBSCO, Britannica) un citos resursos.

Pieteikties šeit 

40 min.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63046488

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

 

 

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts  

Stāstu ekskursija pa bibliotēku – tās vēsturi un šodienu 40 min–1h

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Klātienes ekskursija
Tiešsaistes aptauju veidošanas rīki – JotForm, Google Forms u.c.  Praktiska nodarbība tiešsaistes aptauju veidošanai. 40 min

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63046488
 Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība
Rīks Canva – palīgs dažādu vizuālo materiālu noformēšanai Nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas plakātu, izdales materiālu un prezentāciju veidošanai. 40 min

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63046488
Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

 

Meklē ar PRIMO!

Prakstiska nodarbība, kā izmantot meklēšanas un piegādes sistēmu PRIMO informācijas meklēšanas procsā, zinātniski pētniecisko darbu veikšanā un studijās 40 min.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

 

 

BARONS. Zvejnieks. Bibliotēka


Ekskursija Latvijā vienīgajā Krišjāņa Barona zālē. Stāstījums par K. Barona nozīmi Latvijas kultūrā, par dainu tēva saistību ar Jelgavu, kā arī interesanti fakti par zāles tapšanas gaitu un mākslinieku Andreju Zvejnieku 40 min.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Klātienes ekskursija 
Ģimenes vēstures izzināšana. Kur un kā meklēt informāciju Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas, kur un kā meklēt informāciju par radiniekiem. 1,5 h

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

Kā pētīt savas dzimtas vēsturi. Mans pieredzes stāsts Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas praktiskas, dzimtas pētniecībai noderīgas iemaņas. 1,5 h

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747
Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

Atrodi pats – iepazīsti  

e-katalogu! 

Iepazīšanās ar Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu un tā izmantošanas iespējām (meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, izdevumu pasūtīšana, nodošanas termiņa pagarināšana u.c.)

40 min.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

 

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

BRITANNICA – virtuālā enciklopēdija ikvienam

Britannica ir pasaulē atzīta enciklopēdiska uzziņu datubāze, kura bez maksas ir pieejama arī bibliotēkas lietotājiem. Stunda tiks veltīta datubāzes Britannica iepazīšanai, interesenti mācīsies atrast un tulkot materiālus no angļu valodas, kā arī izbaudīs iespēju atrast savām interesēm atbilstošu informāciju

40 min.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

E-grāmatas – mācībām un brīvajam laikam

Nodarbībā iepazīsimies ar e-grāmatu bibliotēku 3td.lv un ar digitālās bibliotēkas grāmatu kolekcijuAr praktisku uzdevumu palīdzību interesenti varēs iepazīt bibliotēkas plašo e-grāmatu kolekciju EBSCO, kas piedāvā daiļliteratūras un nozaru grāmatas angļu valodā. Tiks apgūtas e-grāmatu meklēšanas, lasīšanas un lejupielādes iespējas. 

40 min.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

Grāmatas par Jelgavu – no vissenākās līdz mūsdienām

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas nozaru krājuma kārtojumu un bibliotēkas krājuma vērtīgajām grāmatām par Jelgavu.

Bibliotēkas novadpētniecības datubāzes iepazīšana

40 min.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

 

 

 

 

Klātienes nodarbība 

Jelgava un Jelgavas novads tiešsaistes datubāzēs


Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotās novadpētniecības datubāzes apgūšana un datubāzes www.periodika.lv iepazīšana. Praktiska nodarbība, kas palīdzēs pilnveidot informācijas meklēšanas prasmes

40 min.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

 

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

Iepazīsti bibliotēku “Zinītis”!


Ekskursija pa bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinītis” – mūsdienīgi iekārtoto bibliotēku Zemgales prospektā 7. Šis nams, kas celts 1888. gadā par grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reiera testamentā Jelgavas pilsētai novēlētājiem līdzekļiem, kādreiz ir bijis mājvieta turīgām amatnieku un tirgotāju atraitnēm.  Agneses Ločmeles glezna, kurā saplūst senā un mūsdienīgā Jelgava, uzrunās daudzus jauniešus. 40 min.

Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”

Zemgales prospekts 7

Tālr. 63029093
Klātienes ekskursija 

Iepazīsti bibliotēkas “Zinītis” izstādes!

Izzinoša ekskursija vai videolekcija par bibliotēkas aktuālās izstādes tēmu. 40 min.

Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”

Zemgales prospekts 7

Tālr. 63029093

Klātienes ekskursija, tiešsaistes nodarbība

Tematiskas ekskursijas atbilstoši studentu projektu darbu, pētniecisko darbu vai citām tēmām


Studenti tiks iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem par interesējošo pētniecisko tēmu, palīdzēs informācijas meklēšanas un atlases procesā

1h

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība
Individuālās konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas jautājumos

Individuālās bezmaksas konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos!

Pieteikties šeit

1h

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr.63007748, 63046488

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība