Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Skolēniem

 

 

Īss apraksts

Ilgums

Vieta

Jaunums!

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts

Stāstu ekskursija pa bibliotēku - tās vēsturi un šodienu 40 min.-1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Mob. 26367743, 26429647

Īpaši iesakām!

Kamišibai - japāņu papīra teātris

Dažādu literāro darbu iedzīvināšana attēlu teātrī

Piemēru skatīt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=pPmXtOWI6R0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oNOXhmYz4SklIXt4cAIjxBEE_Hb2dwbSDFdM-KPf9tE73A6O_2q-MbaM

(Jānsone T. "Mumins un jaunais draugs", Joņevs J., Pētersons R. "Spelenie svētki", Skotons R. "Runcis Puncis un bibliotēkā nenodotā grāmata", Staka A. "Āpsēns Pēcis negrib mazgāties", Vīslandere J. "Mūmamma lasa" u.c.)

40 min.

(līdz          5. klasei)

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63046587

Īpaši iesakām!

BARONS. Zvejnieks. Bibliotēka

Ekskursija Latvijā vienīgajā K. Barona zālē. Stāstījums par K. Barona nozīmi Latvijas kultūrā, par dainu tēva saistību ar Jelgavu, kā arī interesanti fakti par zāles tapšanas gaitu un mākslinieku A. Zvejnieku 40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Mob. 26367743, 26429647

Jaunums!

Meklē ar PRIMO!

Prakstiska nodarbība, kā izmantot LNB meklēšanas un piegādes sistēmu PRIMO informācijas meklēšanas procsā, zinātniski pētniecisko darbu veikšanā un studijās

40 min.-1h

(vidusskola)

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Atrodi pats – iepazīsti  

e-katalogu! 

Iepazīšanās ar Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu un tā izmantošanas iespējām (meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, izdevumu pasūtīšana, nodošanas termiņa pagarināšana u.c.)

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase, skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

BRITANNICA – virtuālā enciklopēdija ikvienam

Britannica ir pasaulē atzīta enciklopēdiska uzziņu datubāze, ko iecienījuši mūsu lasītāji. Stunda tiks veltīta datubāzes Britannica apguvei, interesenti mācīsies atrast un tulkot materiālus no angļu valodas, kā arī izbaudīs iespēju atrast savām interesēm atbilstošu informāciju.

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

Brīnumainā pasaule

Ieskats nozaru literatūrā. Saruna par konkrētu kādas nozares jautājumu, tematam veltīta grāmatu izstāde

30 min.

Pārlielupes bibliotēka

Loka maģistrāle 17

Tālr. 63011829

Datubāzes tavā telefonā, planšetē vai datorā

Ar praktisku uzdevumu palīdzību tiks iepazītas 3 bibliotēkas abonētās datubāzes, kuras iespējams izmantot savās viedierīcēs ārpus bibliotēkas – letonika.lv; EBSCO; Britannica

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai arī skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

Digitālais ceļojums Letonikas datubāzē

Skolēni iepazīsies ar lielāko Latvijas uzziņu datubāzi letonika.lv. Bibliotekārās stundas mērķis – pilnīgot skolēnu informācijas meklēšanas iemaņas

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

EBSCO eksperts

Iepazīšanās ar EBSCO daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platformu, praktiski uzdevumi informācijas meklēšanā

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase, skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

E-grāmatas – mācībām un brīvajam laikam

Ar praktisku uzdevumu palīdzību interesenti varēs iepazīt bibliotēkas plašo e-grāmatu kolekciju EBSCO, kas piedāvā daiļliteratūras un nozaru grāmatas angļu valodā. Tiks apgūtas e-grāmatu meklēšanas, lasīšanas un lejupielādes iespējas. EBSCO e-grāmatas ir arī ērts un patīkams veids, kā papildināt angļu valodas zināšanas!

40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

Eriks Ādamsons un Jelgava Bibliotekārās stundas laikā būs iespēja uzzināt par rakstnieka saistību ar Jelgavu un novadu, iepazīties ar nepublicētām fotogrāfijām un materiāliem no kolekcionāra J. Vilka arhīva un darboties pašiem. 40 min. - 1h, pēc vienošanās

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Mob. 26367743

Grāmatas par Jelgavu no vissenākās līdz mūsdienām

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas nozaru krājuma kārtojumu un bibliotēkas krājuma vērtīgajām grāmatām par Jelgavu.

Bibliotēkas novadpētniecības datubāzes iepazīšana

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

 

 

Jelgava un Jelgavas novads tiešsaistes datubāzēs

Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotās novadpētniecības datubāzes apgūšana un datubāzes www.periodika.lv. iepazīšana. Praktiska nodarbība, kas palīdzēs pilnveidot informācijas meklēšanas prasmes

40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

Tematiskas ekskursijas atbilstoši skolēnu projektu darbu, pētniecisko darbu (ZPD) vai citām tēmām

Skolēni tiks iepazīstināti ar bibliotēkā pieejamajiem informācijas resursiem par interesējošo pētniecisko tēmu, bibliotēkas darbinieki palīdzēs informācijas meklēšanas un atlases procesā

1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Vairāk piedāvājumu sadaļā "Bērniem"