Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Pieaugušajiem

 

 

Īss apraksts

Ilgums

Vieta

Jaunums!

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts

Stāstu ekskursija pa bibliotēku - tās vēsturi un šodienu 40 min-1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Mob. 26367743, 26429647

Īpaši iesakām!

BARONS. Zvejnieks. Bibliotēka

Ekskursija Latvijā vienīgajā K. Barona zālē. Stāstījums par K. Baronu un viņa saistību ar Jelgavu, kā arī interesanti fakti par zāles tapšanas gaitu un mākslinieku A. Zvejnieku 40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Mob. 26367743, 26429647

Jaunums!

Meklē ar PRIMO!

Prakstiska nodarbība, kā izmantot LNB meklēšanas un piegādes sistēmu PRIMO informācijas meklēšanas procsā, zinātniski pētniecisko darbu veikšanā un studijās 40 min.-1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Atrodi pats – iepazīsti  

e-katalogu! 

Iepazīšanās ar Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu un tā izmantošanas iespējām (meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, pasūtīšana, grāmatu nodošanas termiņa pagarināšana u.c.)

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

BRITANNICA – virtuālā enciklopēdija ikvienam

Britannica ir pasaulē atzīta enciklopēdiska uzziņu datubāze, ko iecienījuši mūsu lasītāji. Stunda tiks veltīta datubāzes Britannica apguvei, interesenti mācīsies atrast un tulkot materiālus no angļu valodas, kā arī izbaudīs iespēju atrast savām interesēm atbilstošu informāciju

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

Datora un interneta pamatiemaņu apguve

Datora un interneta lietošanas pamatiemaņu bezmaksas mācības pieaugušajiem; bez priekšzināšanām, latviešu vai krievu valodā

Pieteikuma anketa

3 h (10 dienas)

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr.63007748, 63046488

Individuālās konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas jautājumos

Individuālās bezmaksas konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos!

Pieteikuma anketa

1h

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr.63007748, 63046488

Datubāzes tavā telefonā, planšetē vai datorā

Ar praktisku uzdevumu palīdzību tiks iepazītas 3 bibliotēkas abonētās datubāzes, kuras iespējams izmantot savās viedierīcēs ārpus bibliotēkas – letonika.lv; EBSCO; Britannica

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai arī skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

E-grāmatas mācībām un brīvajam laikam

Ar praktisku uzdevumu palīdzību interesenti varēs iepazīt bibliotēkas plašo e-gāmatu kolekciju EBSCO, kas piedāvā daiļliteratūras un nozaru grāmatas angļu valodā. Tiks apgūtas e-grāmatu meklēšanas, lasīšanas un lejupielādes iespējas. EBSCO e-grāmatas ir arī ērts un patīkams veids, kā papildināt angļu valodas zināšanas!

40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

Eriks Ādamsons un Jelgava Atklājiet izcilo smalko kaišu meistaru E. Ādamsonu arī Jelgavā un novadā! Bibliotēkas speciālista vadībā uzzināsiet, kādas bijušas rakstnieka gaitas Jelgavā, aplūkosiet materiālus un fotogrāfijas no kolekcionāra J. Vilka privātā arhīva, atklāsiet daudz jauna par E. Ādamsonu un viņa dzimtu! 40 min.-1h

Jelgavas pilsētas biblitoēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Mob. 26367743

 

Grāmatas par Jelgavu no vissenākās līdz mūsdienām

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas nozaru krājuma kārtojumu un bibliotēkas krājuma vērtīgajām grāmatām par Jelgavu.

Bibliotēkas novadpētniecības datubāzes iepazīšana

40 min.

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

 

 

Jelgava un Jelgavas novads tiešsaistes datubāzēs

Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotās novadpētniecības datubāzes apgūšana un datubāzes www.periodika.lv. iepazīšana. Praktiska nodarbība, kas palīdzēs pilnveidot informācijas meklēšanas prasmes

40 min.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mācību klase vai skolas datorklase

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647