Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Pieaugušajiem

 

 

Īss apraksts

Ilgums

Vieta

Ekskursiju un nodarbību veids (tiešsaistē vai klātienē)

 

"Sienas, kas runā", bibliotēkas stāsts

Stāstu ekskursija pa bibliotēku  tās vēsturi un šodienu. 40 min–1.30h

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Klātienes ekskursija

 

BARONS. Zvejnieks. Bibliotēka

Ekskursija Latvijā vienīgajā Krišjāņa Barona zālē. Stāstījums par K. Baronu un viņa saistību ar Jelgavu, kā arī interesanti fakti par zāles tapšanas gaitu un mākslinieku Andreju Zvejnieku. 40 min.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

 

Klātienes ekskursija
Ģimenes vēstures izzināšana. Kur un kā meklēt informāciju Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas, kur un kā meklēt informāciju par radiniekiem. 1,5 h

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība
 Kā pētīt savas dzimtas vēsturi. Mans pieredzes stāsts Ģimenes vēstures izzināšanai veltītajā nodarbībā tiks apgūtas praktiskas, dzimtas pētniecībai noderīgas iemaņas.  1,5 h   

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

 Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība
Tiešsaistes aptauju veidošanas rīki – JotForm, Google Forms u.c.  Praktiska nodarbība tiešsaistes aptauju veidošanai. 40 min.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63046488
Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība
 Rīks Canva – palīgs dažādu vizuālo materiālu noformēšanai Nodarbībā tiks apgūtas pamatiemaņas plakātu, izdales materiālu un prezentāciju veidošanai.  40 min.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63046488
Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

 

Meklē ar PRIMO!

Prakstiska nodarbība, kā izmantot meklēšanas un piegādes sistēmu PRIMO informācijas meklēšanas procesā, zinātniski pētniecisko darbu veikšanā un studijās. 40 min.-1h

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas iela 26

Tālr. 63007747

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

Atrodi pats – iepazīsti  

e-katalogu! 

Iepazīšanās ar Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu un tā izmantošanas iespējām (meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, pasūtīšana, grāmatu nodošanas termiņa pagarināšana u.c.)

40 min.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

BRITANNICA – virtuālā enciklopēdija ikvienam

Britannica ir pasaulē atzīta enciklopēdiska uzziņu datubāze, ko iecienījuši mūsu lasītāji. Stunda tiks veltīta datubāzes Britannica apguvei, interesenti mācīsies atrast un tulkot materiālus no angļu valodas, kā arī izbaudīs iespēju atrast savām interesēm atbilstošu informāciju.

40 min.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

Datora un interneta pamatiemaņu apguve

Datora un interneta lietošanas pamatiemaņu bezmaksas mācības pieaugušajiem; bez priekšzināšanām, latviešu vai krievu valodā.

Pieteikties šeit

3 h (10 dienas)

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr.63007748, 63046488

 

Klātienes nodarbība

 

Individuālās konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas jautājumos

Individuālās bezmaksas konsultācijas datora, viedtālruņa lietošanas un interneta izmantošanas jautājumos!

Pieteikties šeit

1h

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr.63007748, 63046488

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

Virtuālie bibliotēkas resursi

Piedāvājam apgūt pamatiemaņas informācijas meklēšanā Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā, datubāzēs (letonika.lv, EBSCO, Britannica) un citos resursos.

Pieteikties šeit 


40 min.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

 

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

E-grāmatas mācībām un brīvajam laikam

Nodarbībā iepazīsimies ar e-grāmatu bibliotēku 3td.lv un ar digitālās bibliotēkas grāmatu kolekciju, kā arī ar bibliotēkas abonēto EBSCO e-grāmatu kolekciju, kas piedāvā daiļliteratūras un nozaru grāmatas angļu valodā. Tiks apgūtas e-grāmatu meklēšanas, lasīšanas un lejupielādes iespējas.

40 min.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

 

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

Iepazīsti bibliotēku “Zinītis”!
Ekskursija pa bērnu un jauniešu bibliotēku “Zinītis” mūsdienīgi iekārtoto bibliotēku Zemgales prospektā 7. Šis nams, kas celts 1888. gadā par grāmatizdevēja Gustava Ādolfa Reiera testamentā Jelgavas pilsētai novēlētājiem līdzekļiem, kādreiz ir bijis mājvieta turīgām amatnieku un tirgotāju atraitnēm.
40 min.

Bērnu un jauniešu bibliotēka „Zinītis”

Zemgales prospekts 7

Tālr. 63029093

 

 

 

Klātienes ekskursija

 

Grāmatas par Jelgavu no vissenākās līdz mūsdienām

Iespēja iepazīties ar bibliotēkas nozaru krājuma kārtojumu un bibliotēkas krājuma vērtīgajām grāmatām par Jelgavu.

Bibliotēkas novadpētniecības datubāzes iepazīšana.

40 min.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

 

 

 

Klātienes nodarbība

 

Jelgava un Jelgavas novads tiešsaistes datubāzēs

Jelgavas pilsētas bibliotēkas veidotās novadpētniecības datubāzes apgūšana un datubāzes www.periodika.lv. iepazīšana. 

40 min.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63007747

Mob. 26429647

 

Klātienes nodarbība, tiešsaistes nodarbība

Pedagogu informācijpratības uzlabošana un pilnveide  Licencēta mācību programma pedagogiem informācijpratības uzlabošanai. Programmā aplūkoti tādi temati kā informācijas avoti, informācijas izvērtēšana un meklēšana, autortiesības u.c. 6 h

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63046488
Klātienes nodarbības
Ievads medijpratībā Licencēta mācību programma pedagogiem par medijpratību. Iekļautas teorētiskās lekcijas un praktiskais darbs. 6 h

Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Akadēmijas 26

Tālr. 63046488
Klātienes nodarbības