Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Maksas pakalpojumi


Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas bibliotēka"
MAKSAS PAKALPOJUMI

 

Nr.

Pakalpojums

Vienība

Cena
       

1.

      Kopēšana

 1.1.

Melnbalta

 

 
1.1.1.

Teksts

 

 
1.1.1.1.

 

A5

0,05 EUR (vienpusēji)

0,10 EUR (divpusēji)

1.1.1.2.

 

A4

0,10 EUR (vienpusēji)

0,15 EUR (divpusēji)

1.1.1.3.

 

A3

0,15 EUR (vienpusēji)

0,25 EUR (divpusēji)
1.1.2. Attēls

 

 
1.1.2.1.
 

A5

0,10 EUR (vienpusēji)

0,15 EUR (divpusēji)
1.1.2.2.
 

A4

0,15 EUR (vienpusēji)

0,25 EUR (divpusēji)
1.1.2.3.
 

A3

0,20 EUR (vienpusēji)

0,40 EUR (divpusēji)
1.2.
Krāsaina (teksts/attēls)
   
1.2.1. ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums

A4

0,25 EUR
1.2.2. ½ lpp. aizpildījums

A4

0,50 EUR
1.2.3.

pilns lapas aizpildījums

A4

0,75 EUR
1.2.4. ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums A3 0,50 EUR
1.2.5. ½ lpp. aizpildījums A3 1,00 EUR
1.2.6. pilns lapas aizpildījums A3 1,75 EUR

2.

      Datorizdruka

2.1. 

Teksts, melnbalts

A4

0,10 EUR (vienpusēji)

  0,15 EUR (divpusēji)
2.2. Attēls,melnbalts A4

 0,15 (vienpusēji)

0,25 (divpusēji)

  Attēls,melnbalts A3

0,20 (vienpusēji)

0,40 (divpusēji)

2.3.

Teksts/attēls – krāsains

 

 
2.3.1.

ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums

A4

0,25 EUR
2.3.2.

½ lpp. aizpildījums

A4

0,50 EUR
2.3.3.

pilns lapas aizpildījums

A4

0,75 EUR
2.3.4. ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums A3

0,50 EUR

2.3.5. ½ lpp. aizpildījums A3 1,00 EUR
2.3.6. pilns lapas aizpildījums A4 1,75 EUR

3.

Skenēšana (ja to veic darbinieks)

A4

0,10 EUR

4.

    Dokumentu iesiešana

 4.1.

Vākos

A4

2,20 EUR
4.2.

Bez vākiem

A4

2,00 EUR
4.3.

Iesieta darba termiska labošana

A4

1,00 EUR
5.  Grāmatu, dokumentu apvākošana ar “speedycover speedyroll “ plēvi
5.1.   līdz A4 0,65 EUR
5.2.   lielāks par A4 1,00 EUR

6.

Tematiska bibliogrāfiska saraksta sagatavošana

 6.1.

Ieraksts latviešu valodā

1

0,15 EUR
6.2.

Ieraksts svešvalodā

1

0,30 EUR

7.

Tematiska pieprasījuma izpilde

1 stunda

3,00 EUR

8.

Telpu noma pasākumiem 
Telpu iznomāšanas kārtība 
Iesniegums telpu iznomāšanai

1 stunda

10,00 EUR
9. Inventāra noma
 9.1. Multimediju noma 1 stunda 5,00 EUR
9.2.  Interaktīvās tāfeles noma 1 stunda 10,00 EUR
10. Telpu noma trešo personu organizētiem maksas pasākumiem Pasākums 10% no biļešu ienākumu summas, bet ne mazāk kā 10 EUR
                                    Maksas pakalpojumi apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 24.08.2023. lēmumu Nr.9/10.

ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums