Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Maksas pakalpojumi


Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas bibliotēka"
MAKSAS PAKALPOJUMI

 

Nr.

Pakalpojums

Vienība

Cena
       

1.

      Kopēšana

 

Melnbalta

 

 

Teksts

 

 

 

A5

0,05 EUR (vienpusēji)

0,10 EUR (divpusēji)

 

A4

0,10 EUR (vienpusēji)

0,15 EUR (divpusēji)

 

A3

0,15 EUR (vienpusēji)

0,25 EUR (divpusēji)
Attēls

 

 
 

A5

0,10 EUR (vienpusēji)

0,15 EUR (divpusēji)
 

A4

0,15 EUR (vienpusēji)

0,25 EUR (divpusēji)
 

A3

0,20 EUR (vienpusēji)

0,40 EUR (divpusēji)
Krāsaina
   
Teksts/attēls ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums

A4

0,25 EUR
½ lpp. aizpildījums

A4

0,50 EUR

pilns lapas aizpildījums

A4

0,75 EUR

2.

      Datorizdruka

 

Teksts - melnbalts

A4

0,10 EUR (vienpusēji)

  0,15 EUR (divpusēji)
Attēls - melnbalts A4

 0,15 (vienpusēji)

0,25 (divpusēji)

Teksts/attēls – krāsains

 

 

ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums

A4

0,25 EUR

½ lpp. aizpildījums

A4

0,50 EUR

pilns lapas aizpildījums

A4

0,75 EUR

3.

Skenēšana

A4

0,10 EUR

4.

    Dokumentu iesiešana

 

Vākos

A4

2,20 EUR

Bez vākiem

A4

2,00 EUR

Iesieta darba termiska labošana

A4

1,00 EUR

5.

Tematiska bibliogrāfiska saraksta sagatavošana

 

Ieraksts latviešu valodā

1

0,15 EUR

Ieraksts svešvalodā

1

0,30 EUR

6.

Tematiska pieprasījuma izpilde

1 stunda

3,00 EUR

7.

Telpu noma pasākumiem 
Telpu iznomāšanas kārtība 
Iesniegums telpu iznomāšanai

1 stunda

10,00 EUR
8. Inventāra noma
  Multimediju noma 1 stunda 5,00 EUR
  Interaktīvās tāfeles noma 1 stunda 10,00 EUR
9. Telpu noma trešo personu organizētiem maksas pasākumiem Pasākums 10% no biļešu ienākumu summas, bet ne mazāk kā 10 EUR
  Kāzu piedāvājums 1 stunda 10,00 EUR
                                    Maksas pakalpojumi apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 21.09.2017. lēmumu Nr.11/9.