Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Izsniegšana uz mājām

Daiļliteratūra (1.stāvā)

Daiļliteratūra, klasika un izklaides literatūra, skolu ieteicamā literatūra, romāni, dzeja u.c.

Klausāmgrāmatu, filmu un mūzikas (CD un DVD) krājums,

Populārās literatūras  Maksas abonements (€ 0.03 diennaktī par vienu iespieddarbu),


LASĪSIM KOPĀ! Bērnu grāmatu, rotaļgrāmatu, animācijas filmu, klausāmo grāmatu krājums, spēles, tāfele u.c.

 
Kase

Lasītājs - lasītājam - grāmatas bez maksas, lasītāju dāvinājumi (1.stāvā).


Nozaru literatūras abonements
un lasītava (2.stāvā)

Dažādu nozaru populārzinātniskā, zinātniskā, mācību, uzziņu, praktisko padomu literatūra utt. lasīšanai mājās vai lasītavā.
Lasītavas krājums apzīmēts ar dzeltenu uzlīmi, to var izmantot tikai uz vietas.
Grāmatas plauktos sakārtotas pēc zinātņu nozarēm, atbilstoši UDK klasifikācijas shēmai.
 

UZMANĪBU!
Laikā, kad Jūsu bibliotēka ir slēgta, grāmatas var atdot jebkurā citā pilsētas bibliotēkā.

 

Bezvadu internets bez maksas (WiFi) - visā ēkā un ārpus tās 24 h/diennaktī.

 

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Saziņai: abo@biblioteka.jelgava.lv ;
Skype (lietotāja vārds: abo.jzb);
63046587