Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Izsniegšana uz mājām

Daiļliteratūra (1.stāvā)

Daiļliteratūra, klasika un izklaides literatūra, skolu ieteicamā literatūra, romāni, dzeja u.c.;

Klausāmgrāmatu, filmu un mūzikas (CD un DVD) krājums;

Populārās literatūras  "Īstermiņa abonements" (saīsināts izmantošanas termiņš);


LASĪSIM KOPĀ! Bērnu grāmatu, rotaļgrāmatu, animācijas filmu, klausāmo grāmatu krājums, spēles, tāfele u.c.

 
Kase

Lasītājs - lasītājam - grāmatas bez maksas, lasītāju dāvinājumi (1.stāvā).


Nozaru literatūras abonements
un lasītava (2.stāvā)

Dažādu nozaru populārzinātniskā, zinātniskā, mācību, uzziņu, praktisko padomu literatūra utt. lasīšanai mājās vai lasītavā.
Lasītavas krājums apzīmēts ar dzeltenu uzlīmi, to var izmantot tikai uz vietas.
Grāmatas plauktos sakārtotas pēc zinātņu nozarēm, atbilstoši UDK klasifikācijas shēmai.
 

UZMANĪBU!
Jelgavas bibliotēkā vai kādā no tās filiālbibliotēkām (Jelgavas  bibliotēka Akadēmijas ielā 26; Miezītes bibliotēka Dobeles šoseja 100a; 
Pārlielupes bibliotēka Loka maģistrāle 17; bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" Zemgales prospekts 7.) paņemtās grāmatas varat nodot ikvienā tīkla bibliotēkā, ne tikai tajā, kurā tā saņēmāt!

 

Bezvadu internets bez maksas (WiFi) - visā ēkā un ārpus tās 24 h/diennaktī.

 

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena Jelgavas bibliotēkā ir Aizmāršīgo lasītāju diena, kad grāmatas bibliotēkā iespējams nodot bez kavējuma naudas maksas. 2023. gada Aizmāršīgo lasītāju dienu kalendāru aplūko ŠEIT.

 

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Saziņai: abo@biblioteka.jelgava.lv ;
63046587