Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Saites

Nozare Temati UDK*

Latvija. Citas valstis Vispārīga informācija. Ziņas.

Enciklopēdijas

 Valsts iestādes, organizācijas u.c. Ziņu portāli. Uzziņu informācija.
Kultūra. Saišu katalogi
 0
Apgādi, izdevniecības. Bibliotēkas.
e-grāmatas
 Izdevējdarbība, grāmatu tirdzniecība, e-veikali. Bibliotēku e-katalogi, vietnes, digitālās kolekcijas. Grāmatas, teksti internetā.
 
 Cilvēki. Sabiedriskā dzīve  Sociālie tīkli, sadzīve. Svētki. Ģenealoģija. Dzimtu vēsture. Sludinājumi  
 Dabaszinātnes  Daba, vide, ekoloģija. Dzīvnieki  5
 Datorzinātne  Datorzināšanu pašmācība. Mācību materiāli datora, interneta apgūšanai  004
 Ekonomika Darbs, karjera. Uzņēmējdarbība. Tirdzniecība, e-veikali.
Nekustamais īpašums. Sludinājumi, reklāma
3, 65
 Filozofija    1
 Folklora  Dainu skapis internetā, latviešu tautas ticējumi, raksti, ornamenti un zīmes
 39
 Ģeogrāfija  Tūrisms, ceļojumi. Kartes  91
 Izglītība. Pedagoģija Vecākiem, pedagogiem, ģimenei, skolēniem, studentiem. Profesijas izvēle. Karjera  37
 Lauksaimniecība  Lauksaimniecība. Dārzkopība. Mežsaimniecība. Medības. Makšķerēšana  63
 Literatūra  Literatūra, grāmatas internetā  82
 Mājturība  Rokdarbi. Mode. Skaistumkopšana  64
 Māksla

 Arhitektūra. Kino.

 7
 Medicīna  Veselība. Ārstu reģistrs  61
 Mūzika  Dziesmu svētki, digitālā kolekcija, mūzikas bibliotēka internetā u.c.
 78
 Politika  Ministrijas. Eiropas Savienība. Politiskie, militārie jautājumi  32
 Psiholoģija  Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidots nozares ceļvedis u.c. saites
 159
 Reliģija  Bībele un tās izpētes materiāli, garīgās literatūras krātuve u.c
 2
 Rokdarbi    64
 Sports   796
 Teātris    792
 Tehnika  Tehnika. Transports. Būvniecība. Sakari  6
 Tieslietas  Tieslietas. Likumi. Juridiskie jautājumi  34
 Uzņēmējdarbība  Profesijas izvēle, karjera, jaunajiem uzņēmējiem, darba sludinājumi
 658
 Valstis    
 Vārdnīcas  Valodu vārdnīcas. Tekstu tulkotāji. Termini. Valodniecība.
 81
 Vēsture  Latvijas vēsture  94

Meklētāji
Pasaules meklētājserveru rādītājs - http://www.searchenginecolossus.com   EN
Google - http://www.google.lv/  
Google Scholar - ceļš zinātnisku publikāciju meklēšanai - http://scholar.google.com/
HotBot - http://www.hotbot.com/
https://www.startpage.com/
Lycos - http://www.lycos.com/ 
Yahoo - http://search.yahoo.com/  
WebCrawler - http://www.webcrawler.com/
Rambler - http://www.rambler.ru   RU
Yandex -  http://www.yandex.ru RU
Primo - https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com - meklēšanas un informācijas piegādes sistēma, Latvijas Nacionālās bibliotēkas apvienotā informācijas resursu kopa

Primo - https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISC_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank - interneta meklētājs valsts nozīmes bibliotēkās

Ziņu portāli, mediji Latvijā:
Latvijas sabiedriskie mediji, radio,TV, tiešraides, atkārtojumi  lsm.lv/lv/ 
Ziņu portāli     apollo.lv          delfi.lv          tvnet.lv

Saišu katalogi
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru ceļvedis: http://www.lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/nozaru-celvedis
Arhīvi, kultūras centri un bibliotēkas, grāmatniecība un literatūra (Kronbergs izglītībai) - http://www.draugiem.lv/izglitibai/news/?p=11263764

 

Enciklopēdijas

enciklopedija.lv  https://enciklopedija.lv/  plašs un augstticams bezmaksas informācijas resurss
Letonika - http://www.letonika.lv/  - Latvijas vēstures enciklopēdija, Meža enciklopēdija, latviešu literatūras klasika u.c. 
Biogrāfijas - http://biographien.lv/index.html - personālijas, biedrības, apvienības, organizācijas utt. -  
Daba, sugu enciklopēdija - http://www.latvijasdaba.lv  -   LV  EN
Medicīnas enciklopēdija, ārstniecības iestādes u.c. - http://www.neslimo.lv/
Time & Note - https://timenote.info/lv  - cilvēku piemiņas un apbedījumu vietu enciklopēdija, iespēja papildināt
Reliģiju enciklopēdija - http://www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/
Vēstures skaidrojošā vārdnīca, dokumenti, vēstures portāli Latvijā u.c. - http://www.vesture.eu/ 
Anotēts enciklopēdiju pārskats - http://www.refdesk.com/factency.html - EN
Enciklopēdiju rādītājs - http://encyclopediaindex.com/   EN 
BRITANNICA – Jelgavas pilsētas bibliotēku lasītājiem pieejama arī savās ierīcēs, paroli saņemot bibliotēkā    http://www.britannica.com/  EN 
Mitoloģijas enciklopēdija - http://www.pantheon.org/ - EN
Simbolu enciklopēdija - http://www.symbols.com/   -  EN 
Vikipēdija - http://en.wikipedia.org/wiki/ - brīvā enciklopēdija,  angļu, vācu, lietuviešu u.c. valodās
Zemes enciklopēdija - http://www.eoearth.org/ - dabaszinātnes, lauksaimniecība, meži, ūdeņi, ģeogrāfija u.c.  EN
Akademik - http://dic.academic.ru/  - vārdnīcas un enciklopēdijas   RU
Universāla populārzinātniska enciklopēdija - http://www.krugosvet.ru/   RU

Nacionālā enciklopēdija - https://enciklopedija.lv/

 

Latvija. Vispārīga informācija
Latvijas valsts portāls, e-pakalpojumi - http://latvija.lv/   LV EN RU
Latvijas Republikas Ministru kabinets - http://www.mk.gov.lv/ 
Latvijas Republikas Saeima - http://www.saeima.lv 
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja - http://www.president.lv/LV EN FR DE RU 
Latvijas Institūts - http://www.li.lv/- LV  EN  DE  RU

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve "Redzi, dzirdi Latviju!" http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/
Latvijas notikumi - https://www.kaskurkad.lv/  - izklaide, atpūta, izrādes, koncerti, pasākumi, izstādes, semināri, svētki u.c.

Latvijas mazpulki - http://www.mazpulki.lv/ 
Latvijas Muzeju biedrība - http://www.muzeji.lv/  - LV EN RU
Latvijas radošo savienību padome - http://www.makslinieki.lv/ - mākslinieku reģistrs, radošās savienības u.c.
Visa Latvija, nacionālais biznesa katalogs - http://visalatvija.lv/
Latvijas vēsture internetā - http://www.historia.lv/  
Latvijas Zinātņu akadēmija - http://www.lza.lv/ - LV EN
1188  - http://www.1188.lv - Latvijas uzņēmumi, organizācijas, firmas, sabiedriskais transports, pasākumi, teātris, kino u.c. 
viss.lv - http://www.viss.lv/ - uzziņu portāls - LV LT EN DE RU
ZL.LV  - http://www.zl.lv/ - pakalpojumu un preču piedāvājums    LV  EN  DE  RU
Letonika.lv - enciklopēdijas, vārdnīcas, mācību materiāli, latviešu literatūras klasika (teksti) 
ZUDUSĪ LATVIJA - senos zīmējumos, atklātnēs un fotogrāfijās - http://www.zudusilatvija.lv/   

Kultūra 
Kultūras karte - http://www.kulturaskarte.lv/- arhīvi, muzeji, bibliotēkas, kultūras nami, teātri, koncertzāles, kino u.c. 
diva.lv - http://www.diva.lv/ - Latvijas TV un Radio kultūrvēsturisko raidījumu ieraksti (1963-2012; 1940-2004)
Latviešu folkloras krātuve - http://lfk.lv/jaunumi    LV  EN 
Kultūras ministrija - http://www.km.gov.lv/lv/  LV EN
Latvijas kultūras kanons - http://www.kulturaskanons.lv - izcilāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums 
Muzeji - http://www.muzeji.lv/  - LV EN RU
Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs - http://nmkk.lv/
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija - http://www.unesco.lv/lat/index.html   LV  EN
Valsts Kultūrkapitāla fonds - http://www.kkf.lv/LV EN

 

Cilvēki. Sociālie tīkli. Sabiedriskā dzīve

Biogrāfijas. Ģenealoģija. Dzimtu vēsture

Raduraksti - https://raduraksti.arhivi.lv/  - Latvijas baznīcu grāmatas, dzimušo, kristīto, laulāto reģistri, arhīva dokumenti
Biogrāfijas - http://biographien.lv/index.html  - personālijas, biedrības, apvienības, organizācijas utt.

Kapsētu informācijas digitalizācija un datu pārvaldības sistēma  https://cemety.lv/

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - http://www.lkok.com/

Latvijas radošo savienību padome - http://www.makslinieki.lv/ - mākslinieku reģistrs, biogrāfijas, radošās savienības u.c.

Latvijas Universitātes studenti - http://www.archiv.org.lv/studenti/ - Valsts vēstures arhīva un Latvijas Arhīvistu biedrības veidota datu bāze, informācija par personām, kas 1919.–1944. gadā uzsākušas studijas LU
Nekropole -    https://timenote.info/lv - cilvēku piemiņas un apbedījumu vietu enciklopēdija, kur ikviens aicināts ne tikai meklēt, bet arī ierakstīt savus piederīgos un tuviniekus
NOVADPĒTNIEKA ROKASGRĀMATA, 2016. Pieejama lejupielāde PDF formātā.

Baltu saule - http://balturotas.lv/lv/
Cālis - portāls tavai ģimenei - http://www.calis.lv/
Citātu kartotēka - http://tikainesakinevienam.lv/
Dāvanu meklētāji - https://visasdavanas.lv/https://www.davanuserviss.lv/https://www.lieliskadavana.lv/ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Drošība internetā - www.drossinternets.lvhttps://www.esidross.lv/https://www.cert.lv/lv
draugiem.lv - http://www.draugiem.lv
Dzejoļi svētkiem, apsveikumiem - https://sveic.lv/

Dzīvīte - http://www.dzivite.lv/ - populārā televīzijas raidījuma ieraksti
Jauniešiem - biedrības „Jauniešu konsultācijas" portāls - http://www.prakse.lv/
Ko darīt? Atpūtas un ceļojumu vide -http://www.kodarit.lv/
Laika prognozes - http://www.labslaiks.lv/ ; http://www.meteoprog.lv/lv/weather/Jelgava/ ; http://latvian.wunderground.com/ ; http://www.gismeteo.ru/
Mammām un tētiem - http://www.mammamuntetiem.lv 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - http://www.ptac.gov.lv/   LV EN RU 
Pateretajs.lv - http://www.pateretajs.lv/ - Latvijas patērētāju interešu aizsardzības asociācija
Koka rotaļlietas, attīstības spēles, radošā grupa DOMIŅA - http://www.kokaspeles.lv/   
Sludinājumu portāli - http://ss.lv/ - LV EN RU ; http://www.viss.lv/ - Latvijas uzņēmumi, iestādes, tūrisma informācija, karte ar saitēm - LV  LT   EN   DE  RU
Sociālie tīkli - www.draugiem.lv ; www.facebook.com ; twitter.com ; linkedin.com 
Sūdzības - http://www.sudzibas.lv/    LV    RU
Svētku kalendārs, apsveikumu pantiņi, e-kartiņas - http://www.apsveicam.lv/
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra http://www.vsaa.lv/
Vārdadienas, Latvijas Iedzīvotāju reģistra personvārdi - http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/personvardu-datu-baze/
http://www.timeanddate.com/ - laika zonas pasaulē, kalendārs visiem gadiem, laika kalkulatori, laika prognozes u.c.
Video koplietošanas vietne - www.youtube.com

Citas valstis
Eiropas Savienības portāls - http://europa.eu/index_lv.htm

ANO - http://www.un.org/ 
ANO dati, informācija par pasaules valstīm - http://data.un.org/Default.aspx 
Biogrāfijas - http://www.biography.com/ EN
Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere - http://www.inese-vaidere.lv/
Gētes institūts Rīgā - http://www.goethe.de/ins/lv/rig/lvindex.htm LV
Ginesa rekordu grāmata - http://www.guinnessworldrecords.com/  EN
Meklētājserveri pasaules valstīs - http://www.searchenginecolossus.com/ 
Pasaules faktu grāmata - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html   EN
Pasaule kabatā - http://www.inyourpocket.com/  EN 
Pasaules statistika reālajā laikā - http://www.worldometers.info/ - iedzīvotāju skaits, cik šobrīd piedzimst, nomirst, cik saražo auto, velosipēdu, pārtikas, enerģijas, cik izdod grāmatu, periodikas, cik lieto internetu, pērk datorus u.c.  32 valodās 

Pasaules valstu karogi - http://www.worldflags101.com/  EN
Pasaules valstu kodi (pēc ISO standarta) - http://www.iso.org/
Vācija -http://www.deutschland.de/ - svarīgākās un labākās saites  DE


004 Datorzinātne. Datortehnoloģijas
Pašmācības datorskola "Mācies pats" https://www.tet.lv/piesledzies-latvija/materiali/start/

Drošs internets - Net-Safe Latvia projekta aktivitātes - http://www.drossinternets.lv/page/81

Baltijas Datoru akadēmija - http://www.bda.lv/ - datorapmācības centrs Baltijas valstīs LV EN LT 
e-paraksts - https://www.eparaksts.lv/lv/ 
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) - https://likta.lv/
Tilde - http://www.tilde.lv/  LV EN

 

Apgādi, izdevniecības Latvijā 
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija - http://www.gramatizdeveji.lv/
Annele - http://annelesgramatas.lv/
Avots - http://www.avotsabc.lv/
DIENAS GRĀMATA - http://dgramata.lv 
Egmont Latvija - http://www.egmont.lv/ 
Grāmatu tirdziņš - www.gramatutirdzins.lv

Jumava - http://www.jumava.lv/ 
Kontinents - http://www.kontinents.lv/ 
Karšu izdevniecība "Jāņa Sēta" - http://www.kartes.lv/
Liels un mazs - http://www.lielsmazs.lv/
Lielvārds - http://www.lielvards.lv/ 
Mansards - http://www.apgadsmansards.lv/lv/   
Izdevniecība MicRec - http://www.micrecmusic.lv/index.php?SCREEN LV EN
Neputns - http://www.neputns.lv/ 
Nošu izdevniecība Musica Baltica - http://www.musicabaltica.com/

"Jānis Roze", apgāds un interneta grāmatu veikals - http://www.jr.lv/
Valters un Rapa http://www.valtersunrapa.lv/ 
Zinātne - http://www.zinatnesgramatas.lv/
Zvaigzne ABC - http://www.zvaigzne.lv/


Latvijas jaunākās grāmatas (ISSN 2255-9523) ir Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta biļetens - informācija par saņemtajiem izdevumu obligātajiem eksemplāriem.

Grāmatu tirdzniecība
, veikali internetā 
Grāmata 24 - http://www.gramata24.lv/
gramatnica.lv - http://gramatnica.lv/ - iespēja pārdot vai dāvināt grāmatas  

Grāmatu draugs - http://www.ibook.lv/ - iespēja pirkt, pārdot, mainīt grāmatas, "palaist" tās pasaulē (bookcrossing)
Jāņa Rozes grāmatnīca - http://www.jr.lv/lv/

“Latvijas Grāmata” interneta veikals - http://www.lgramata.lv/
Pasaulē lielākais grāmatu veikals internetā - http://www.amazon.com/ EN
Krievijas grāmatas, prese, CD u.c. - http://www.janus.lv/lat/ LV EN RU 
Grāmatu veikals Krisostomus - http://www.kriso.lv/cgi-bin/shop/aboutus.html?id=S2Aqqixd

Bibliotēkas, elektroniskie kopkatlogi

Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs - kopkatalogs.lv
Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs - http://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx
Latvijas Nacionālā bibliotēka - http://www.lnb.lv/
Latvijas nacionālā digitālā bibliotēka - http://www.periodika.lv/

Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka - https://alise.arhivi.gov.lv/Alise/lv/home.aspx
Latvijas Universitātes bibliotēka - https://www.lu.lv/studijas/bibliotekas/lu-biblioteka/
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka - http://www.acadlib.lu.lv/
Latvijas Universitātes e-resursu krātuve (repozitorijs) - http://dspace.lu.lv/
Jēkabpils reģiona un Neretas novada kopkatalogs - http://jekabpils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Jelgavas bibliotēku kopkatalogs (63 bibliotēkas) - http://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Jelgavas bibliotēkas sociālajos tīklos
Ozolnieku novada kopkatalogs (5 bibliotēkas) - https://ozolnieki.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Kurzemes reģiona kopkatalogs - http://ventspils.biblioteka.lv/alise/lv/federatedsearch.aspx
Bauskas centrālā bibliotēka - http://www.bauskasbiblioteka.lv/
Dobeles novada centrālā bibliotēka - http://www.dobelesbiblioteka.lv/
Kuldīgas galvenā bibliotēka - http://biblio.kuldiga.lv/
Latgales centrālās bibliotēkas kopkatalogs - http://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Liepājas centrālā zinātniskā bibliotēka http://www.liepajasczb.lv/
Rīgas centrālā bibliotēka - http://rcb.lv/
Valmieras integrētā bibliotēka - http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv


e-grāmatas, teksti tiešsaistē
Latvijas nacionālā digitālā bibliotēka - http://www.periodika.lv/ (kolekcija pilnībā pieejama publiskajās bibliotēkās)
Lasāmkoks bērniem - http://lasamkoks.lv/
Letonika.lv - http://www.letonika.lv/ -  latviešu literatūras klasika (pieejama bibliotēkās un abonentiem)
E-grāmatas - https://las.am/
Citātu kartotēka, aforismi - http://tikainesakinevienam.lv/
Elektronisko grāmatu apgāds - http://www.eraksti.lv/
Filozofijas un literatūras portāls Satori - http://www.satori.lv/index.php
Grāmatas elektroniski (par brīvu) - http://www.gramataselektroniski.blogspot.com/p/par-projektu.html
Pasakas, audiogrāmatas, šūpuļdziesmas - http://www.pasakas.net/pasakas/
Zvaigzne ABC e-grāmatas: http://www.zvaigzne.lv/

Angļu valodā, dažādās valodās
Pasaules digitālā bibliotēka - www.wdl.org
http://books.google.com/ - Google grāmatu meklētājs
EBSCO e-grāmatu/audiogrāmatu kolekcija - http://www.ebscohost.com/ebooks/about
Portāls grāmatu mīļotājiem - http://www.goodreads.com/
Zinātniskās grāmatas internetā - http://sciencebooksonline.info/ EN
Directory of Open Access Books http://www.doabooks.org/ EN
http://www.gutenberg.org/ - bezmaksas elektroniskais grāmatu katalogs, vecākais pasaulē (1991).
ATHENA bibliotēka - http://un2sg4.unige.ch/athena

 

Krievu valodā

Literatūras portāls - http://www.litportal.ru/

http://www.lib.ru/ - Maksima Moškova bibliotēka

Aldebarana bibliotēka, teksti, grāmatu veikals - http://lib.aldebaran.ru/

Fantastika - http://www.fenzin.org/

Reliģiskās, filozofiskās un daiļliteratūras bibliotēka - http://www.vehi.net/

1 Filozofija. Psiholoģija
Filozofija, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/filozofija 
Filozofijas un literatūras portāls Satori - http://www.satori.lv/index.php
Psiholoģija, nozares ceļvedis - http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/psihologija
Psiholoģijas portāls - http://psy.piter.com/library/ RU

2  Reliģija
Reliģija, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/religija
Bībele un tās izpētes materiāli - https://www.bible.com/lv/
Latvijas Bībeles biedrība - http://www.bibelesbiedriba.lv/ LV EN
Luterāņu Stunda - http://www.stunda.lv/ LV EN
Pareizticīgā kristietība, e-katalogs - http://lv.hristianstvo.ru/- daudzvalodu 

 

3 Ekonomika. Uzņēmējdarbība
Ekonomika, nozaru  ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/ekonomika

Mācību materiāli tiešsaistē - http://www.mises.lv/?cat=151
Darba sludinājumi - http://www.cv.lv/  ; http://visidarbi.lv/http://www.workingday.lv/ ; www.ss.lv 
Jauno uzņēmēju centrs - http://juc.lv/ - bezmaksas palīdzība sava biznesa izveidei.
Kā meklēt darbu internetā, uzrakstīt CV, motivācijas vēstuli - http://www.keycompetences.eu/wordpress/latvian-toolkit/  
Nodarbinātības valsts aģentūra - http://www.nva.lv/  
Pašnodarbinātie -  http://www.pasnodarbinatie.lv/

Profesijas izvēle - http://www.profesijupasaule.lv/lv/page/lapas_karte  LV

Eiropas biznesa reģistrs - http://www.ebr.lv/LV EN
Ekonomikas ministrija -http://www.em.gov.lv/  LV EN 
Finanšu ministrija - http://www.fm.gov.lv/ LV EN
Kontaktu katalogs ZO.LV - http://www.zo.lv/ - uzņēmumi, produkti, pakalpojumi u.c.   
Latvijas banka - http://www.bank.lv/  LV EN
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde - http://www.csb.lv/  LV EN 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs - http://www.ur.gov.lv/  LV EN RU
Latvijas Valsts standarti - http://www.lvs.lv/  LV EN
LURSOFT - http://www.lursoft.lv/  LV EN 

Pateretajs.lv - http://www.pateretajs.lv/ - Latvijas patērētāju interešu aizsardzības asociācija

Valsts ieņēmumu dienests - http://www.vid.gov.lv/
Informācija par Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) -  https://eds.vid.gov.lv/helpnewuser/  
  
Sludinājumu portāli - http://ss.lv/ 
Interneta veikali - http://www.salidzini.lv/http://www.220.lv/

 

32 Politika. Militārie jautājumi
Politika, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/politika
Aizsardzības ministrija - http://www.mod.gov.lv/  LV EN
ANO - http://www.un.org/
Ārlietu ministrija - http://www.am.gov.lv/  LV EN RU
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā - http://ec.europa.eu/latvija LV EN RU
Eiropas Savienības māja Latvijā - http://esmaja.lv/
Iekšlietu ministrija - http://www.iem.gov.lv/ LV EN 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs KNAB - http://www.knab.gov.lv/
Labklājības ministrija - http://www.lm.gov.lv/ LV EN
Latvijas Republikas Ministru kabinets - http://www.mk.gov.lv/
Latvijas Republikas Saeima - http://www.saeima.lv
Nevalstisko organizāciju centrs - http://www.nvo.lv/  LV EN RU
Politika Latvijā - http://www.politika.lv/  LV EN
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - http://www.varam.gov.lv/ LV EN

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS (bij. Sorosa fonds - Latvija) -http://fondsdots.lv/lv/ LV EN
Tēvijas Sargs, militārs žurnāls - http://www.sargs.lv/Zurnali/Tevijas_Sargs.aspx

 

34 Tieslietas. Juridiskie jautājumi
Tieslietas, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/tieslietas-juridiskas-zinatnes
LATLEX (Lursoft normatīvo aktu datu bāze) - http://www.latlex.lv
Latvijas notariāta oficiālā mājaslapa - http://latvijasnotars.lv/    
Latvijas normatīvo aktu bezmaksas datu bāze - http://www.likumi.lv/ 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa - http://www.at.gov.lv/
Latvijas tiesu portāls - http://www.tiesas.lv/- tiesas, tiesvedība, tiesu nolēmumu datu bāze 
Latvijas Vēstnesis - http://www.vestnesis.lv 
likumi.lv - http://www.likumi.lv/
Rīgas Juridiskā augstskola - http://www.rgsl.edu.lv/index.php?lang=lv   LV EN
Tieslietu ministrija - http://www.tm.gov.lv/ LV EN

 

37 Izglītība, pedagoģija
Izglītība, pedagoģija, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/izglitiba-pedagogija
Vecākiem, ģimenei - www.maminuklubs.lv ; www.mansmazais.lv ; www.calis.lv ; www.mammamuntetiem.lv ; http://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/gimenes-studija/

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (augstskolas un koledžas Latvijā - novirziens, profesijas standarts, mācību iestādes u.c.) - http://www.aiknc.lv/
Darbs, karjera, kursi, testi, CV - http://www.cv.lv/ -LV EN
Valsts izglītības satura centrs - http://www.visc.gov.lv/
Izglītības un zinātnes ministrija - http://www.izm.gov.lv/ - LV EN
Latvijas Nacionālā skolotāju savienība - http://www.lnss.lv  
Mācību sociālie tīkli http://www.mykoob.lv/?index/parmykoobhttps://www.e-klase.lv/ - vērtējumi, mācību materiāli, saziņa
Nacionālā izglītības iespēju datu bāze - www.niid.lv  

Skolu un ar skolām saistītas interneta vietnes Latvijā - http://www.lanet.lv/links/lschools.html
Pirmsskolas vecuma bērniem  - http://maciunmacies.valoda.lv/speles; https://bernistaba.lsm.lv/
ResearchGATE - pasaulē lielākais zinātnieku un pētnieku sociālais tīkls -  http://www.researchgate.net/  
Referāti, mācību materiāli -  http://www.atlants.lv/; http://www.gudrinieks.lv/


Tālmācība 
http://www.turiba.lv/ttp://www.bvk.lv
ASV Tālmācības asociācija (USDLA)  http://www.usdla.org/


39 Folklora
Folklora, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/folklora
Latvijas Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs - http://brivdabasmuzejs.lv/
Dainu skapis Internetā - http://www.dainuskapis.lv/  LV
Krišjāņa Barona muzejs - http://www.baronamuzejs.lv/
LĀČPLĒSIS, A.Pumpura eposs, radiolasījumi bērniem https://ej.uz/u8ky
Latviešu folkloras krātuve - http://www.lfk.lv/  LV  EN    

Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs - http://garamantas.lv/
Latviešu tautas dziesmas (Latvian DAINAS) - https://latviandainas.lib.virginia.edu/index.html%3Flang=lav§ion=home.html   LV  EN  
Latviešu tautas ticējumi - http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/ 
Latvju raksti un zīmes, latviešu ormanenti - http://valoda.ailab.lv/kultura//kultura/orn01.htm

Latvju raksti - http://zagarins.net/Latvjuraksti/index.html- tautas tērpi, raksti, kapu zīmes, ēkas, žogi, jumti, durvis, krāsnis, lukturi, pūra lādes, trauki (attēli no izd. "Latvju raksti")

5 Dabaszinātnes. Daba
Dabaszinātnes, eksaktās zinātnes, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/dabaszinatnes-eksaktas-zinatnes
Sugu enciklopēdija - http://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page 
Bioloģijas terminu vārdnīca - http://latvijas.daba.lv/vardnica/  LV  EN
Bioloģiski audzētas pārtikas tiešā iegāde - http://tiesapirksana.lv/kas.html
Dabas aizsardzības pārvalde - http://www.daba.gov.lv/public
Baltijas jūras videoenciklopēdija - http://www.visitbalticsea.net
Daba Tev - http://www.dabatev.lv/home.html  - ekoprodukti, ekopreces, ekotūrisms, alternatīvā enerģija, biosaimniecības, eVielas, pārtikas piedevas
Ezeri - http://www.ezeri.lv/  
Laika prognozes - http://labslaiks.lv ; http://www.meteo.lv ; www.foreca.lv/  ;  http://www.accuweather.com/lv/  https://www.gismeteo.lv/catalog/
Latvijas daba - http://latvijas.daba.lv
Latvijas Dabas muzejs - https://www.dabasmuzejs.gov.lv/   LV EN RU
Latvijas Valsts Augļkopības institūts (Dobele) - http://www.lvai.lv/  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Mājas mīluļi - http://www.petnet.lv/http://www.dogs.lv/ 
Putni Latvijā un pasaulē - http://www.putni.lv/ LV EN
Rīgas Zooloģiskais dārzs - http://www.rigazoo.lv/ 

Valsts meža dienests - http://www.vmd.gov.lv/  LV EN RU
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - http://www.varam.gov.lv/  LV EN
Ziedu kompozīcijas, pasūtīšana internetā - http://www.ziedijelgava.lv/   
Zaļās mājas, biedrība zaļās būvniecības projektu attīstības veicināšanai - http://www.zalasmajas.lv/

Žurnāls "Vides Vēstis" - http://videsvestis.lv/

 

6 Tehnika. Transports. Būvniecība. Sakari
Tehnika, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/tehnika
Satiksmes ministrija - http://www.sam.gov.lv/news/ LV EN RU
auto.lv - sludinājumi, pārvadājumi, tirgošana
Autobusu biļetes internetā (atlaides līdz 25% un vairāk) - http://www.ecolines.net 
Aviobiļetes internetā - http://www.lidot.lv LV EN RU
Latvijas Valsts ceļi - http://www.lvceli.lv/     LV EN
Ceļu satiksmes drošības direkcija - http://www.csdd.lv/- LV EN - statistika, normatīvie akti, CSN tests, velo tests u.c. 
Televīzija, internets, veikals - https://www.tet.lv/
Latvijas dzelzceļš http://www.ldz.lv/ - vilcienu saraksts, biļešu cenas, pārvadājumi u.c. LV EN RU
Latvijas Dzelzceļa vēsture - http://www.railwaymuseum.lv/  LV EN
Radiostaciju ceļvedis - http://www.eradio.lv/
Telefons internetā, bezmaksas - http://www.skype.com/ - daudzvalodu, arī latviešu valodā
Būvniecība 
Būvniecības portāls - http://www.building.lv/- Būvniecības gadagrāmata, meistari, sertificētie speciālisti, saites u.c. 
Zaļās mājas, biedrība zaļās būvniecības projektu attīstības veicināšanai - http://www.zalasmajas.lv/

61 Medicīna. Veselība
Medicīnas resursi, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/medicina
Ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu - ārstu reģistrs - http://vi.gov.lv/lv/pr
Populārā medicīnas enciklopēdija, ārstniecības iestādes u.c. - http://www.neslimo.lv/
AIDS portāls - http://aids.lv/  LV EN
Acu Ārsts, interneta žurnāls - http://www.acis.lv/index.html  LV EN 
Dabas dobe - http://www.dabasdobe.lv/ - ekoloģiski tīri, bioloģiskajās saimniecībās audzēti produkti  
Farmācija - http://www.farmacija-mic.lv/ 
Gastroenteroloģijas atbalsta biedrība - http://www.gastroenterologs.lv/lv/par-geab/index.html
Latvijas Medicīnas informācijas portāls - http://www.dr.lv/
Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka - https://www.rsu.lv/biblioteka LV EN
Mākslas terapija Latvijā - http://www.arttherapy.lv/index.php?page 
Medicīniskā palīdzība, veselība, skaistumkopšana u.c. - http://www.medicina.lv/ 
Tautas dziednieku reģistrs - http://www.dziednieks.lv/dziednieku_registrs
Valsts apmasātie medicīnas pakalpojumi, pieraksts rindā - http://www.vmnvd.gov.lv/lv/rindapiearstalv
Veselības ministrija - http://www.vm.gov.lv/ 
Vesels portāls Tavai veselībai - http://www.vesels.lv/


Skaistumkopšana, kosmētika
Dabiskā kosmētika - http://www.bbfactory.lv - izejvielas, iegāde, pagatavošana 

Es Saule - http://www.essaule.lv/ - Latvijā ražota kosmētika, uztura bagātinātāji,  

http://www.lavandas.lv/ - EKO preču internetveikals, dabas kosmētika, pārtika, preces mājai un dārzam u.c.

Madara - https://www.madaracosmetics.lv/ - Latvijā ražota EKO kosmētika  

 

63 Lauksaimniecība. Mežsaimniecība. Dārzkopība. Medības. Zvejniecība 
Lauksaimniecība, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/lauksaimnieciba

Zemkopības ministrija - http://www.zm.gov.lv/ LV EN
Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā - http://www.ekoprodukti.lv/ LV EN RU
Dabas dobe - http://www.dabasdobe.lv/ - ekoloģiski tīri, bioloģiskajās saimniecībās audzēti produkti 
Veikals "dbdaba - praktiska un laba" (Jelgavā) - http://www.dbdaba.lv/  
Latvijas Biškopības biedrība - http://www.strops.lv/  J A U N S !
Latvijas lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs - http://www.llkc.lv/ LV EN RU
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) - http://www.llu.lv/ - LV EN
Lauksaimniecības datu centrs - http://www.ldc.gov.lv/ - ganāmpulku, piena ražotāju reģistri, dzīvnieku ciltsvērtēšana u.c. LV EN RU
Latvijas Valsts meži - http://www.lvm.lv/- LV EN DE RU 
Makskere.lv - http://www.makskere.lv/ - portāls īstiem makšķerniekiem

Medniekiem.lv - http://www.medniekiem.lv/

Dārzkopība - http://www.darzs.lv/http://www.alderman.lv/; http://darziem.lv/ u.c.

 

7 Māksla. Kino. Arhitektūra

Arhitektūra, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/arhitektura  
Māksla, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/maksla
Klasiskās mākslas galerija - http://www.antonia.lv/- LV EN RU
Latvijas radošo savienību padome - http://www.makslinieki.lv/ - mākslinieku reģistrs, biogrāfijas, radošās savienība s u.c.
Jelgavas Mākslinieku biedrība - www.jelgavart.lv
Kultūras informācija Latvijā - http://www.kulturaskarte.lv/Search.aspx?objectTypeCode
Mākslas terapija Latvijā - http://www.arttherapy.lv/index.php?page

Muzeju kolekciju tīkls - http://www.meandrs.lv/main.jsp 

Manss, mākslas galerija - http://www.manss.lv/page3.html LV EN
Kino
Latvijas filmas - http://www.filmas.lv/
Nacionālais Kino centrs http://nkc.gov.lv/ 
Studijas "Mosfiļm" filmas bez maksas - http://cinema.mosfilm.ru/films/  RU

Mūzika. Teātris
Mūzika, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/muzika

Dziesmu svētki (1864-1940), digitālā kolekcija (grāmatas, plakāti, attēli) - http://dziesmusvetki.lndb.lv/
Latvijas Nacionālā opera - http://www.opera.lv/- LV EN
Latviešu dziesmu serveris - http://www.dziesmas.lv/ - LV
Latvijas Mūzikas informācijas centrs - http://www.lmic.lv/
Mocarta darbi tiešsaistē - http://dme.mozarteum.at/
Mūzika Latvijā - http://www.music.lv/lv- LV EN 
Mūzikas bibliotēka internetā - http://nlib.org.ua/_index.html- EN RU
Latvijas Jaunā teātra institūts - http://www.theatre.lv/index.php? - teātris un deja Latvijā, ārvalstīs - LV EN 
Rīgas Jaunais teātris - http://www.jrt.lv/

Dailes teātris - www.dailesteatris.lv

Latvijas Nacionālais teātris - www.teatris.lv

Lugas - http://lugas.lv/

Teātra aktuālo procesu vietne kroders.lv - http://www.kroders.lv/
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris - http://www.trd.lv/lat/ 
  

796  Sports
Sports, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/sports
Kalnākāpēju sporta centrs - http://www.climbing.apollo.lv/ 
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) - http://www.olimpiade.lv/ LV EN 

81 Valodniecība 
Valodniecība, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/valodnieciba
LU MI AILab vārdnīcu serveris - http://www.tezaurs.lv/ latviešu literārās valodas, mūsdienu valodas, skaidrojošā, zīmju valodas vārdnīca, latviešu-krievu, latviešu-angļu frazeloģiskā vārdnīca u.c. 
Latviešu valodas apguve internetā - http://maciunmacies.valoda.lv/ 
Latviešu valodas senie teksti, 16., 17., 18.gs. teksti - http://www.korpuss.lv/
Lingvistiskā karte - http://www.lingvistiskakarte.lv/ - digitāla datubāze, ar valodniecību saistīti notikumi, personības, vietas
Dažādu valodu apguve - http://www.busuu.com/enc/https://www.duolingo.com/
Angļu valodas apguve internetā - http://www.britishcouncil.lv
Mīlenbaha, Endzelīna latviešu valodas vārdnīca - http://www.tezaurs.lv/mev/
Valsts valoda Latviešu valoda - valodas apguve, vārdnīcas internetā, likumi u.c. http://www.vvk.lv/
Vācu valoda internetā - http://www.goethe.de/lrn/duw/deindex.htm    EN   DE

Tekstu tulkotāji
Dažādas vārdnīcas- http://www.yourdictionary.com/ - tulkojošās, skaidrojošās, sinonīmu, daudzvalodu tezauri, u.c.
Daudzvalodu tekstu tulkotājs - https://www.babelfish.com/
TILDES tekstu tulkotājs (angļu-latviešu ) - http://translate.tilde.lv/ 
Latviešu tekstu tulks no/uz angļu, vācu, krievu, franču u.c. valodām - http://www.acl.lv/lv/
Tiešsaistes tekstu tulkotājs - http://www.online-translator.com

Vārdnīcas. Termini
Akadēmiskā terminu datubāze, daudzvalodu tulkojumi - http://termini.lza.lv/term.php
Tēzaurs -  ļoti liela, plaša vārdnīca, sinonīmu, antonīmu un citādi semantiski saistītu vārdu vārdnīca - http://tezaurs.lv/
Daudzvalodu tekstu tulkotāji un vārdnīcas http://www.translate.eu/ 
HUGO - angļu-latviešu-angļu; latviešu-krievu tekstu tulkotājs - https://hugo.lv/
Tildes datorvārdnīca - http://dictionary.tilde.lv/
Latviešu-lietuviešu vārdnīca (Tilde) - http://www.letonika.lv/lvlt/Default.aspx
Terminoloģijas portāls - http://www.termnet.lv/DesktopDefault.aspx LV DE EN RU
Tiešsaistes tekstu tulkotājs - http://translate.google.lv/


82 Literatūra
Literatūra, nozaru ceļvedishttp://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/literatura 
Latvijas nacionālā digitālā bibliotēka - grāmatas, avīzes, žurnāli, kartes, attēli u.c. - http://www.periodika.lv/
Lasāmkoks bērniem  - http://lasamkoks.lv/
Letonika.lv (pieejama bibliotēkās) - http://www.letonika.lv/ -  latviešu literatūras klasika, skolu ieteicamā literatūra u.c.
Dzejas dienas  - https://rakstnieciba.lv/category/dzejas-dienas/
Latvijas Rakstnieku savienība - http://rakstnieciba.lv/
Citātu kartotēka, aforismi - http://tikainesakinevienam.lv/
Elektronisko grāmatu izdevniecība - http://www.eraksti.lv/
Filozofijas un literatūras portāls Satori - http://www.satori.lv/index.php
Grāmatas elektroniski (par brīvu) - http://www.gramataselektroniski.blogspot.com/p/par-projektu.html
JAUNĀ GAITA (žurnāls) - http://zagarins.net/jg/ - ieskenējumi no 1955.g.
LĀČPLĒSIS, A.Pumpura eposs, radiolasījumi bērniem https://ej.uz/u8ky
Latviešu literatūra vācu valodā - http://www.literatur.lv/
Literatūras, folkloras un mākslas institūts - http://www.lfmi.lu.lv/
literatura.lv - personas, darbi, notikumi -  http://literatura.lv/lv/ 
Lugas - teksti, lugu arhīvs - http://www.kroders.lv/lugu_arhivs 
Mitoloģijas enciklopēdija - http://www.pantheon.org/ - EN
Vācu literatūras klasiķu darbi , pilnie teksti - http://gutenberg.spiegel.de/index.htm  DE

Pasakas, audiogrāmatas, šūpuļdziesmas, viss saturs pieejams bibliotēkās -   http://www.pasakas.net/pasakas/ 
Svētkiem, apsveikumiem, dzejoļi, pantiņi - http://www.dzejolis.lv/ ; http://www.apsveicam.lv/ ; http://www.pantini.lv

Angļu valodā, dažādās valodās
Pasaules digitālā bibliotēka - www.wdl.org 
http://books.google.com/ - Google grāmatu meklētājs
Portāls grāmatu mīļotājiem - http://www.goodreads.com/
Zinātniskās grāmatas internetā - http://sciencebooksonline.info/ EN 
Directory of Open Access Books http://www.doabooks.org/     EN
http://www.gutenberg.org/ - bezmaksas elektroniskais grāmatu katalogs, vecākais pasaulē (1991)
ATHENA bibliotēka - http://un2sg4.unige.ch/athena

Krievu valodā

Literatūras portāls - http://www.litportal.ru/ 

http://www.lib.ru/ - Maksima Moškova bibliotēka

Aldebarana bibliotēka, teksti, grāmatu veikals - http://lib.aldebaran.ru/

Fantastikas žanra teksti - http://www.fenzin.org/

Reliģiskās, filozofiskās un daiļliteratūras bibliotēka - http://www.vehi.net/


91 Ģeogrāfija. Tūrisms. Ceļojumi (skat. arī Vispārīga informācija)
Ģeogrāfija un kartogrāfija, nozaru ceļvedis http://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/geografija-un-kartografija 

Latvijas oficiālais tūrsima portāls - https://www.latvia.travel/lv
Tūrisma e-ceļvedis APCEĻO LATVIJU - https://tournet.lv/page.php - LV EN DE RU
Interneta žurnāls neatkarīgiem ceļotājiem - http://www.anothertravelguide.lv/lat/   LV   EN   RU
Kurzeme - http://www.kurzeme.lv/   LV    EN    RU
Latgale - http://visitlatgale.com/lv/   LV    EN    RU
Vidzeme - http://www.vidzeme.lv/    
Zemgale - http://www.zemgale.lv/ 
Adrešu meklēšana, maršrutu sastādīšana - https://www.lib.umn.edu/borchert   EN
Pasaules valstu atlants - http://worldatlas.com/
Ceļojumu un atpūtas portāls - http://www.icelo.lv/ 
Kartes, Latvija - http://www.1188.lv/
Latvijas pilis un muižas - http://www.pilis.lv/ LV LT EN DE RU
Latvijas pilsētu mājas lapas - http://www.pilsetas.lv/pilsetas
Lauku tūrisms - http://www.celotajs.lv/ -LV EN DE 
Rundāles pils - http://www.rundale.net/ 

 

94 Vēsture
Vēsture, nozaru ceļvedis - https://www.lnb.lv/lv/nozaru-celvedis/vesture
Aizvestie - arhīva dokumenti, datu bāze par 1941.g.14.jūnijā deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem -http://www.itl.rtu.lv/LVA/dep1941/sakums.php 
Arhīvi - http://www.arhivi.gov.lv/- LV EN RU
E-arhīvs - http://earchive-estlatrus.eu/home -  19. gadsimta dokumenti no Igaunijas, Latvijas un Krievijas arhīvu krātuvēm  LV  EE  EN  RU
Biogrāfijas - http://biographien.lv/index.html - personālijas, biedrības, apvienības, organizācijas utt. 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - http://www.lkok.com/query_sql_alpha.asp - biogrāfiskas ziņas, ordeņa statūti, saites u.c.
Latvijas literāti, latviešu literatūras vēsture - http://www.literature.lv/lv/dbaze.html
Nekropole.lv -  http://www.nekropole.info/lv   - kultūrvēsturiska personu, kapu enciklopēdija

Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā. 1944-1951. Virtuālā izstāde - http://www.archiv.org.lv/
Baumaņu Kārlis -  https://www.limbazubiblioteka.lv/novadnieku_enciklopedija/baumanu_karlis- Latvijas himna, dokumenti, attēli

dveseluputenis.lv vēsturiski izglītojoša interneta vietne, veltīta latviešu strēlniekiem, 1914 - 1921

Holokausta memoriālās vietas Latvijā - http://memorialplaces.lu.lv/
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja saišu kolekcija - http://jvmm.lv/index.php/saites/saites
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs - http://brivdabasmuzejs.lv/ LV EN
Latvijas statistika, 1939 - http://www.lettia.lv/lv_a_latvijas-statistika-1939.html 
Latvijas Valsts arhīvs - http://www.lvarhivs.gov.lv/- LV EN 
Latvijas vēsturnieku komisijas raksti - https://www.president.lv/lv

Mācībām, pētniecībai, izziņai - http://www.historia.lv/

Latvijas Universitātes Vēstures institūts - http://www.lvi.lv/lv/saturs.htm   
Latvju raksti un zīmes, latviešu ormanenti - http://valoda.ailab.lv/kultura//kultura/orn01.htm

Latvju raksti - http://zagarins.net/Latvjuraksti/index.html - tautas tērpi, raksti, kapu zīmes, ēkas, žogi, jumti, durvis, krāsnis, lukturi, pūra lādes, trauki (attēli no izd. "Latvju raksti") 
Letonika - Latvijas vēstures enciklopēdiskā vārdnīca (Tilde) - http://www.letonika.lv/
Minhauzens - https://www.limbazubiblioteka.lv/minhauzens/
Mitoloģijas enciklopēdija - http://www.pantheon.org/ - EN 
Latvijas Muzeju biedrība - http://www.muzeji.lv/ 
Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs - http://www.nmkk.lv/

Okupacijas muzejs - http://okupacijasmuzejs.lv/lv/

Raduraksti - http://www.lvva-raduraksti.lv/ - Latvijas baznīcu grāmatas, dzimušo, kristīto, laulāto reģistri u.c. Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumenti
Vēlēšanas 1940,1941 - Latvijas Nacionālā arhīva virtuālā izstāde - http://www.archiv.org.lv/velesanas1940/
Vēstures enciklopēdiskā vārdnīca, vēstures portāli Latvijā u.c. - http://www.vesture.eu/  
ZUDUSĪ LATVIJA senos zīmējumos, atklātnēs un fotogrāfijās, ap 19 tūkst. attēlu - http://www.zudusilatvija.lv/  

___________
* UDK - Universālā decimālā klasifikācija, ko bibliotēkās izmanto krājuma sakārtošanai 

 Lūgums ziņot par neaktīvām saitēm, ierosināt papildinājumus!


Saites pārbaudītas 2017.10.