Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Arhīvs2015

Grāmatniecība un bibliotēkas Jelgavā un Šauļos līdz 1940.gadam

28.oktobrī Jelgavā notika starptautiska konference „Grāmatniecība un bibliotēkas Jelgavā un Šauļos līdz 1940.gadam", kuru rīkoja Zinātniskā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. 
Konferences programma

Konferences referātu kopsavilkumiZemgales bibliotekāru seminārs Bauskā

 

4. novembrī Bauskā notiks kārtējā Zemgales bibliotekāru rudens tikšanās. Tās laikā tiks pārrunāti aktuāli bibliotekārā darba jautājumi. Bauskā apskatīt varēs  arī LBB 17. konferences bibliotekāru "ideju tirgus" eksponātus no Zemgales bibliotēkām. Semināra programma

 

 

 

Konkurss jaunajiem lasītājiem „Grega festivāls”


Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs un apgāds Zvaigzne ABC aicina bibliotēkas un skolas visā Latvijā piedalīties konkursā. 2015.gada 9.decembrī Nacionālajā bibliotēkā viesosies Džefs Kinnijs, “Grega dienasgrāmatas” (Diary of Wimpy Kid) autors. Slavenā amerikāņu rakstnieka grāmatas par Gregu Hefliju visā pasaulē iznākušas desmitos miljonu eksemplāru, arī Latvijā tai ir daudz piekritēju, īpaši zēnu vidū. Tā ir bijusi Bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijā, tikusi novērtēta ar visaugstāko atzinību. Grāmata ir tulkota 30 valodās, novembrī Zvaigzne ABC plāno izdot Grega dienasgrāmatas desmito, noslēdzošo grāmatu. Pēc “Grega dienasgrāmatas” motīviem tapusi arī filma.

Konkursa uzdevums:

Aicināt skolēnus individuāli vai grupā piedalīties grandiozā interaktīvā plakātu sesijā Gaismaspils ātrijā. Prezentāciju veids:

Plakāti*:

1)      “Grega dienasgrāmatas – ko tās man nozīmē” - infogramma;

2)      Komikss “Dienasgrāmata par skolas dzīvi”;

3)      Pētnieciskais darbs “Dienasgrāmatas žanra popularitāte bērnu un jauniešu literatūrā”;

4)      Pētījums par blogiem un cita veida dienasgrāmatas formātiem interneta vidē;

5)      Rakstīšanas un zīmēšanas nozīme manā dzīvē.

* Plakāta rekomendējošais lielums 75 cm x 150 cm, izvēlieties burtu lielumu, kas saskatāms no 1 m attāluma!

Konkursa galvenā balva:

Iespēja piedalīties Grega festivālā Rīgā 2015.gada 9.decembrī, satikt Džefu Kinniju, saņemt grāmatas un citas vērtīgas balvas, parādīt savas spējas.  

Konkursa norise:  

Konkurss norisinās 2 līmeņos: vietējais konkurss, fināls.

 

 

Tikšanās ar rokdarbnieci Daigu Kūmu


Dzirnieku bibliotēkā turpat mēnesi bija apskatāma rokdarbnieces Daigas Kūmas veidota kartiņu izstāde. 8.oktobrī notika tikšanās ar skaisto darinājumu autori. Rokdarbniece pastāstīja kā un no kādiem materiāliem atklātnītes  darinātas, cik  laika tas aizņem un to, ka daudzi darbiņi aizceļojuši uz tālām zemēm. 

 

 

Konkurss "Lielā lasītāju balva 2015"

LBAB izsludina konkursu par 2015. gadā  lasītākajām pēdējo trīs gadu laikā (2012.,2013.,2014.) izdotajām grāmatām 7 nominācijās. Konkursa laureātiem balvas tiks pasniegtas gada noslēguma sarīkojumā.

Konkursa nolikums

 

 

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

 

Laikā no 9. - 15. novembrim norisināsies gadskārtējā Ziemeļvalstu bibliotēka nedēļa. Šī gada tēma "Draudzība Ziemeļos". Bibliotēkām, kuras gatavojas piedalīties šajās aktivitātēs, iepriekš jāpiereģistrējas www.bibliotek.org . 

 

 

LNB darbu uzsāk Attīstības departaments

 

No 1. oktobra Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) darbu uzsāk Attīstības departaments, kas izveidots, reorganizējot Bibliotēku attīstības institūtu un tā struktūrvienības, kā arī Stratēģiskās attīstības nodaļu. Departamentu veido četras struktūrvienības: Bibliotēku attīstības centrs (līdz šim – Bibliotēku konsultatīvas centrs), Bērnu literatūras centrs, Kompetenču attīstības centrs (līdz šim – Mācību centrs) un jaunizveidotais Digitālā mantojuma centrs. Departamenta darbības galvenie mērķi būs stiprināt Latvijas bibliotēku nozari un veicināt tās attīstību, nodrošināt nozares speciālistu kompetenču attīstību, sniegt būtisku ieguldījumu kultūras mantojuma digitalizācijas jomā, stiprināt sabiedrības rakstpratību un informācijpratību, veicināt bērnu un jauniešu lasīšanu, atbalstīt mūžizglītības procesus valstī, kā arī vadīt LNB stratēģisko attīstību. Attīstības departamentu vadīs līdzšinējais Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš.

 

 

Praktiskā konference "Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana"

 

Lai akcentētu lasītprasmes  apguves nozīmi pirmsskolā un sākumskolā, kā arī izvērtētu līdzšinējo sadarbību izglītības un kultūras iestāžu vidū lasīšanas veicināšanā, Valsts izglītības satura centrs  (VISC) sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centru  2015.gada 19.oktobrī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīko zinātniski praktisku konferenci „Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana”. Vēlamies pievērst uzmanību 21.gadsimta prasībām atbilstošu lasīšanas prasmju veidošanai un šī procesa atbalsta programmām, veicinot komunikāciju un savstarpēju profesionālo pilnveidi.
Konferenci atklās VISC vadītājs G.Catlaks.  Mūsdienu pirmskolas un sākumskolas bērnu raksturīgākās pazīmes un to saistību ar lasītprasmes apguvi skaidros  Dr.psych., Kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite  Diāna Zande.  Par lasītprasmi Eiropas kontekstā runās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes asociētā profesore, Dr.phil. Vita Kalnbērziņa  un pedagoģijas eksperte Aija Tūna. LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova analizēs sadarbības intensitātes karti un jauno programmātisko pieeju bibliotēku pakalpojumiem Latvijā.
Konferences ietvaros notiks radošās darbnīcas, kurās viedokļu diskusijās un savā pieredzē dalīsies augstskolu docētāji, bibliotekāri, pirmsskolas un sākumskolas speciālisti, lai uzsvērtu lasītprasmes apguvi kā pamatu turpmākajam izglītības procesam, veicinātu atvērtu un elastīgu mācīšanos.
Konference ir bezmaksas, tās mērķauditorija ir pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, bibliotekāri, bērnu vecāki un citi interesenti. Būs iespēja saņemt apliecinājumu par dalību konferencē.


Starp ziediem skan dzeja

 

16.septembrī Nākotnes bibliotēkā notika  pasākums “Starp ziediem skan dzeja”, kurā bija skatāma rudens ziedu kompozīciju izstāde  un Dobeles novada literātu biedrības ‘Spārni” vadītājas, dzejnieces Intas Tuzas un folkloras kopas dalībnieces, koklētājas Ingmāras  Elfertes uzstāšanās. Vairāk informācijas un pasākuma foto atskatu aplūko ŠEIT.

 

 

Tiekamies bibliotekāru stāvā

 

Trešdien, 2015. gada 30. septembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8. stāvā) notiks pasākumu cikla "Tiekamies bibliotekāru stāvā" kārtējā saruna. Šoreiz diskusijas tēma būs veltīta vienam no nozīmīgākajiem pasaules bibliotekāru starptautiskajiem forumiem – gadskārtējai Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library associations and Institutions – IFLA) ģenerālkonferencei.

Pasākuma pirmajā daļā tiks sniegts teorētisks ieskats IFLA publikāciju sērijās u.c. ar IFLA saistītos nozares izdevumos, būs aplūkojama arī neliela lasītavā pieejamo IFLA izdevumu izstāde.

Pasākuma turpinājumā uzklausīs viesus – IFLA konferences apmeklētājus, kuri dalīsies informācijā par apmeklētajām vietām un pasākumiem, nozares aktualitātēm un profesionālajiem atzinumiem, kā arī rosinās diskusiju. Īpaši saistoši būs uzklausīt ar vizuālo informāciju papildinātus stāstījumus par Dienvidāfrikā redzēto un piedzīvoto, piemēram, apmeklējot vietējās publiskās bibliotēkas. Aicinām visus interesentus – gan publisko, gan akadēmisko bibliotēku darbiniekus, kā arī LNB kolēģus – uz profesionāli bagātinošu tikšanos Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā!

 

 

Lai tavas dienas nākamās
Ar jauniem sapņiem nāk,
Ar nebijušām takām, ceļiem,
Kas rītos tev vēl jāuzsāk!

 

Sveicam Bramberģes bibliotēkas vadītāju Ināru Sagalatu dzīves jubilejā!

 

 

Darbu atsākusi Ziedkalnes bibliotēka

 

Augusta beigās, pēc remontdarbu pabeigšanas, jaunā veidolā lasītājiem durvis vēra Ziedkalnes bibliotēka. Vilces pagasts ir viens no Jelgavas novada pagastiem, kur darbojas 3 bibliotēkas – Vilces, Ķīves un Ziedkalnes. Katrai bibliotēkai ir savs lasītāju loks.

Ziedkalnes bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā un lasītāju lielākais vairums ir no Ziedkalnes ciemata. Bibliotēkas vadītāja Velta Vilciņa priecājas, ka telpas pēc remonta ir kļuvušas gaišākas un mājīgākas, bet pats galvenais – sakārtota elektroinstalācija un vairs nav jāraizējas par tās drošību. Bibliotēkā daudz domāts par bērnu nodarbināšanu brīvajā laikā – iegādātas galda spēles, tiek abonēti periodiskie izdevumi bērniem, regulāri tiek iegādātas jaunas bērnu grāmatas. Bibliotēkas vadītāja stāsta, ka daudzi bērni atgriežoties no skolas, vispirms iegriežas bibliotēkā un tikai tad dodas uz mājām. Bibliotēkai ir ērts darba laiks – darbdienās tā atvērta līdz 18.00, bet sestdienās līdz 16.00. Ziedkalnes bibliotēkā iespējams pasūtīt sev nepieciešamās grāmatas gan no citu pagastu bibliotēkām, gan no Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas.

 

 

 

Tu dzimusi starp rudens bērniem,

To dzīvei rudens krāsas klāt,

Un rudens vēju dotās dziesmas,

Tev savā mūžā izdziedāt.

/L.Daugiša/

 

Sirsnīgi sveicam Vidu Inapaiti skaistajā dzīves jubilejā!

 

 

Jelgavas un Ozolnieku bibliotekāru darba sanāksme

 

2.septembrī 10:00 Zinātniskajā bibliotēkā notiks Jelgavas un Ozolnieku bibliotekāru darba sanāksme. Tā ir pirmā tikšanās uzsākot jauno darba cēlienu. Tiks pārrunāti aktuāli darba jautājumi. Sanāksmē piedalīsies novada vadība.

 

Pateicība Lielplatones bibliotēkas vadītājai Mārai Puriņai !

 

31.jūlijs bija Māras Puriņas pēdējā darba diena Lielplatones bibliotēkas vadītājas amatā. 
Paldies par nostrādātajiem gadiem un kopīgi pavadītajiem brīžiem!
Īpaša pateicība Mārai par šī laika rakstisko liecību, ko tagad ikviens var izlasīt JELGAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS datu bāzē!

 

 

 

Bibliotēka - vasarā

 

Vasara ir laiks, kad grāmatu gudrības var lieliski apvienot ar praktisku zināšanu ieguvi. Sesavas bibliotēkas jaunajiem lasītājiem ļoti iepatikušās kopīgās nodarbības brīvā dabā. Par vienu šādu pasākumu stāsta bibliotēkas vadītāja Inta Strazdiņa - "Visa laba Jāņa zāle...".

 

 

Scandinavian Library Quarterly

 

Ir iznācis žurnāla “Scandinavian Library Quarterly” jaunākais numurs, kurā publicēts arī Bibliotēku konsultatīvā centra speciālistes Māras Jēkabsones raksts par Latvijas publisko bibliotēku, kā arī LNB lomu lasīšanas veicināšanā. Rakstā pieminēta arī Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas aktivitāte, kurā bibliotēkas darbinieki devās ielās, lai noskaidrotu, ko cilvēki domā par bibliotēku un vai viņi ir informēti, kur tā atrodas un par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Pilnu Māras Jēkabsones rakstu lasi ŠEIT.

 

 

Bibliotekāri Jelgavas pilsētas pasākumos

 

   

 

Šis gads Jelgavas pilsētas bibliotēkām ir sācies aktīvi un aizraujoši. Esam piedalījušies Muzeju naktī, rīkojuši ģimenes dienas, piedalījušies Jelgavas 750.gadu jubilejas svētku gājienā un svīnībās, tomēr gads vēl nav noslēdzies. Šogad palikuši vēl vairāki pilsētas pasākumi, kuros ar lielu prieku piedalīsies arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas. 29. augustā ar jaunu un unikālu Bibliolaivu gaidīsim iedzīvotājus Piena paku laivu regatē. 1.septembrī kopā ar skolēniem svinēsim jauna mācību gada sākumu ZinīBuma pasākumā Pasta salā un 5.septembrī jau kopā svinēsim Metāla svētkus, kuriem jau esam sagatavojuši daudz radošu ideju. Aicinām iedzīvotājus kopā ar mums baudīt svētkus, jo katru reizi būs kaut kas jauns, pārsteidzošs un inovatīvs!

 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

 

Jaunais lasītāj, uzzini, kas notiek aiz spoguļa! Vai meitene var pacelt zirgu? Kurš dzīvo skapī? Kādus zābakus izvēlas runcis? Kuram visvairāk uz pasaules garšo medus? Jaunieti, izvēlies vislabākos draugus, visstilīgākās drēbes, lieliskākās mūzikas grupas, izcilākās sporta komandas, veido savu grāmatu izlasi! Vecāki, atbalstiet! Par ko sapņo bērni? Kas viņus iepriecina un aizrauj? Kas bērniem sāp? Jūs spēsiet vislabāk izprast bērnu domas un cerības, ja arī paši piedalīsieties lasīšanā!

 

Kas Tev jādara, lai uzzinātu kā to visu panākt un atrastu atbildes uz jautājumiem?

 • Dodies uz savu tuvāko bibliotēku, vaicā bibliotekāram par Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju!
 • Apskati plakātu "Lasi un vērtē"!
 • Izvēlies grāmatu, kas Tev iepatīkas!
 • Izlasi to un pieraksti svarīgākās domas, kas Tev patika!
 • Izlasi sešas grāmatas no plakātā redzamajām!
 • Aizpildi anketu, ko atradīsi www.lasamkoks.lv

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekciju 2015.gadam iespējams aplūkot šeit.

 

 

Grāmatu svētki Platones pagastā

 

Platones pagastā uzsākusies gatavošanās Jelgavas un Ozolnieku novadu 14. grāmatu svētkiem. 19. jūnijā uz savu pirmo sanāksmi sanāca svētku rīkošanas darba grupa. Ideju svētku norisei daudz un interesantu. 

Šogad grāmatu svētki notiks 28.augustā Lielvircavas muižā un tās apkārtnē.

 

 

 

 

Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.


Sirsnīgi sveicam Olgu Spirtu dzīves jubilejā!

 

  Vērts izlasīt!

Bibliotēku konsultatīvais centrs sagatavojis saistošas un interesantas publikācijas mūsu nozares darbiniekiem. 
Publikācijā "Nākotnes bibliotēka. Attīstības tendences un prognozes" atspoguļots Amerikas Bibliotēku asociācijas Bibliotēku nākotnes centra tendenču apkopojuma latviskojums. Kopš 2014. gada pavasara Amerikas Bibliotēku asociācijas paspārnē darbojas Bibliotēku nākotnes centrs, kura uzdevums ir sekot līdzi attīstības tendencēm, kas tuvākā vai tālākā nākotnē var skart bibliotēkas un pieprasīt inovatīvu risinājumu ieviešanu. Publikācija pieejama:http://dom.lndb.lv/data/obj/file/263451.pdf


Konsultatīvajā materiālā "Uzziņu klasifikācija un uzskaite bibliotēkā: teorija, ieteikumi un pieredze" apkopoti nozīmīgākie atzinumi un ieteikumi uzziņu pakalpojumu organizēšanā, kā arī raksturota atsevišķu bibliotēku praktiskā pieredze.

Izdevums pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/263444.pdf

Abus izdevumus ieteicams lasīt elektroniski, lai varētu izmantot saites uz papildinformāciju tīmeklī (no pārējā teksta saites atšķiras ar pasvītrojumu zem tām).

 

Starptautiskā konference NIDĀ (Lietuva)


No 20. līdz 22.maijam notika Lietuvas Bibliotekāru biedrības rīkotā Starptautiskā pieredzes apmaiņas konference Nidā (Lietuva): “Bibliotēku attīstība un modernā sabiedrība: labā prakse un nākotnes izaicinājumi”. Konferenci apmeklēja 4 Latvijas delegāti, pārstāvot visus reģionus un veicot prezentācijas: Dagnija Avota – Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja, Ilze Karsa – Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja, Sanita Tilgale – Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktora vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām,  Vilhelmīne Jakimova – Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja. Dagnijas atziņas no kolēģu prezentācijām lasi ŠEIT.

 

 

Ziedkalnes bibliotēkā remontdarbi

 

Līdz 6. jūnijam Ziedkalnes bibliotēka apmeklētājiem slēgta - notiek elektroinstalācijas nomaiņa.

 

 

 

Starp dzīvības zvaigznēm daudzām,
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem,
Vecāku mīlošā sirds.

Sirsnīgi sveicam kolēģi Gundegu ar dēliņa piedzimšanu!

 


Bērnu grāmatu nedēļa

 

Pirmo reizi Latvijā no 1. līdz 7.jūnijam notiks Bērnu grāmatu nedēļa. Bērnu grāmatu nedēļas (pat mēneši) ir plaši pazīstamas visā pasaulē, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs šīs tradīcijas vēsture iesniedzas jau devītajā gadu desmitā, daudzās Eiropas valstīs lasīšanas veicināšanai un bērnu grāmatām veltītas nedēļu ilgstošas kampaņas tiek rīkotas vairāk kā 50 gadus. Pasākumu programma ar krāšņu notikumu sāksies pirmdien 1.jūnijā Vērmanes dārzā Rīgā. Sadarbībā ar Zviedrijas Karalistes vēstniecību un Tallink īpaši atzīmēs 70. dzimšanas dienu vienai no spilgtākajām Astridas Lindgrēnes grāmatu varonēm - Pepijai Garzeķei.

 

 

Izmaiņas Valgundes bibliotēkas darba laikā

 

No 25.maija bibliotēka atvērta pirmdienās no 15:00-18:00 un ceturtdienās no 9:00-12:00.

 

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015 ir klāt. Lai pieteiktos programmai līdz 29.maijam jāaizpildaelektroniskā anketa.

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015” grāmatu kolekciju aplūko ŠEIT.

 

 

 

Seminārs "Latvijas Nacionālās bibliotēkas Autoritatīvā datu bāze un tās nozīme informācijas meklēšanas"

 

Seminārs divās daļās :

1. Personvārdu/ nosaukumu autoritatīvie ieraksti . Stāsta LNB Autoritatīvo ierakstu eksperte Jogita Sauka.

2. Priekšmetu autoritatīvie ieraksti un tematiskās meklēšanas iespējas. Stāsta LNB Nacionālā tēzaura eksperte Elita Eglīte.

Semināra ilgums 3 stundas

 

 

Jurģu dienas pasākums Zaļeniekos

 

23.aprīlī Zaļenieku bibliotēkā notika ļoti sirsnīgs Jurģu dienas pasākums, monoizrāde: „Burbuļmātes prieki un bēdas". Izrādē varēja dzirdēt gan daudz humora, gan skaistas dziesmas, kas apmeklētājos izraisīja daudz prieka. Pasākums bija ļoti labi apmeklēts, šoreiz bija atnākuši gan bērni, gan pieaugušie. Vēl joprojām bibliotēkā  apskatāma fotogrāfiju izstāde: „Bibliotēka laikam ritot". Prieks par aktīvajiem Zaļenieku bibliotēkas pasākuma apmeklētājiem! Paldies visiem par atsaucību! Foto atskats uz pasākumu ŠEIT.

 

 

Latvijas bibliotekāru biedrībai jauna mājas lapa

 

Ir atklāta Latvijas Bibliotekāru biedrības jaunā mājas lapa - www.bibliotekari.lv. Turpmāk informācijai par LBB aktivitātēm var sekot līdzi arī šajā vietnē!

 

 

Pirmā tikšanās bibliotēkā

 

14.aprīlī Vilces bibliotēkā notika pasākums "Pirmā tikšanās bibliotēkā", kurā piedalījās 12 bērni no pirmsskolas vecuma grupiņas ar audzinātājām. Mazie izstaigāja bibliotēku, šķirstīja grāmatiņas un beigās noklausījās pasaku par runci Muri. Foto atskatu skaties ŠEIT.

 

 

Jēkabpils - Labo pārmaiņu pilsēta. Rēzekne - Pilsēta Latgales sirdī

 

2015.gada 1. un 2.aprīlī pēc Zemgales Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra uzaicinājuma Dagnija piedalījās reģiona kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītos ar veiksmīgi ieviestajiem projektiem divās Latvijas pilsētās – Jēkabpilī un Rēzeknē. Neliela ekskursija par pieredzēto ŠEIT.

 

 

 

 

 

Plānotās bibliotēku inventarizācijas 2015. gadā

 

09.04.2015. Vilces pamatskolas bibliotēka
27.04.2015. Elejas vidusskolas bibliotēka
08.06.2015. Lielplatones bibliotēka
Septembris/Oktobris, 2015 Jelgavas Tehnikuma bibliotēka
Oktobris, 2015 Ozolnieku vidusskolas bibliotēka
26.10.-30.10.2015. Amatu vidusskolas bibliotēka
Oktobris/Novembris, 2015 Teteles pamatskolas bibliotēka
Oktobris/Novembris, 2015 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola. Pēc 19.10.2015.
02.11.-05.11.2015. Šķibes pamatskolas bibliotēka
Novembris, 2015 Jelgavas 4.sākumskolas bibliotēka

 

 

Bibliotēkas diena dzīvē 2015

 

Jauno speciālistu sekcija ir nolēmusi no 20. līdz 26. aprīlim iesaistīties Latvijas bibliotekāru biedrības rīkotajā Bibliotēku nedēļā un jau piekto gadu pēc kārtas aicina piedalīties projektā "Bibliotēkas diena dzīvē". Ir apkopota statistika par iepriekšējiem gadiem un tā pieejama LBB JSS blogā.

 Šis projekts sniedz iespēju ikvienam ielūkoties bibliotekāra darba ikdienā un pievērš uzmanību dažādām bibliotēku nozares aktualitātēm. Turklāt sniedz iespēju arī bibliotekāriem iepazīt savus kolēģus un iedvesmoties vienam no otra, kā arī ļauj iepazīt bibliotekāra profesiju topošajiem bibliotēku un informācijas speciālistiem. Varbūt tieši Jūsu dienas apraksts vai foto motivēs kādu studentu. Plašāka informācija pieejama šeit.

 

 

 

Nākotnes bibliotēkai jauna vadītāja

 

1.aprīlī Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēkas vadītājai Rasmai Ozoliņai  tika teikts paldies par ilggadīgu un radošu darbu bibliotēkā.

 

1. aprīlī darbu Nākotnes bibliotēkas vadītājas amatā uzsāk Inta Vīksna.

 

Novēlam veiksmi un darba prieku !

 

 

 

 

Tikšanās Dzirnieku bibliotēkā

 

27. martā Dzirnieku bibliotēkā notika tikšanās ar brīvmākslinieku Arivaldu-Māri Sauju,kas iepazīstināja ar savas ORIGAMI kolekcijas tapšanas aizsākumiem, kas jau kļuvusi par cienījama vecuma pensionāra hobiju.

Moto - Visskaistākais zieds ir dvēseles zieds, ko cilvēks cilvēkam sniedz!

Pasākuma noslēgumā katrs apmeklētājs varēja izvēlēties sev tīkamāko darinājumu-kirigami tehnikā!

 

 

 

 

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

/Latviešu tautasdziesma/


Sirsnīgi sveicam kolēģi Baibu ar meitiņas piedzimšanu! 

 

 

Bibliotekāru seminārs

 

1.aprīlī 10.00 notiks Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotekāru seminārs Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā. 

Tikšanās ar daudzu grāmatu autori Elizabeti Ozolu. Apgāda "Jumava" grāmatu tirdzniecība.

 

 

Starptautiskā bērnu grāmatu diena

 

2.aprīlis ir ne tikai Hansa Kristiana Andersena dzimšanas diena, bet kopš 1967.gada tā ir arī Starptautiskā bērnu grāmatu diena. Latvijas bērnu bibliotekāri arī šogad aicināti aktīvi piedalīties šajā starptautiskajā pasākumā. Vairāk par šo dienu lasi šeit.

 

 

 

 

 

 

VIAA jaunumi

 

Vadlīnijas - metodiskais materiāls sadarbībai starp Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēto projektu īstenotājiem un bibliotēkām projektu rezultātu izplatīšanai.

Izstrādāta rokasgrāmata „Kopīgās studiju programmas: no A līdz Z”.


 

 

Bibliotekāru praktiskais seminārs

 

4. martā pulksten 10:00 Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas mācību klasē notiks Jelgavas un Ozolnieku novada bibliotekāru praktiskais seminārs "Izslēgšana no krājuma BIS ALISE i".

 

 

Krājumu inventarizācijas

 

26. februārī krājuma inventarizācija notiks Jelgavas Vakara (maiņas) vidusskolas bibliotēkā, 24. martā krājuma inventarizācija notiks Jelgavas novada Nākotnes bibliotēkā

 

 

 

 

 

Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze

 

Šī gada 25.februārī Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas speciālisti aicina ikvienu interesentu uz jaunā cikla “Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze” otro pasākumu bibliotekāru stāvā. Sarunas tēma - "Telpa, kurā mācīties, strādāt, baudīt un būt". Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar tēmai atbilstošiem nozares lasītavā pieejamiem poligrāfiskajiem izdevumiem – jaunieguvumus un stāstījumu par tiem piedāvās Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre Elita Vīksna. Pasākumā viesosies LU Bibliotēkas direktore Dr.paed. Iveta Gudakovska, kura piedāvās savu skatījumu uz šodienas bibliotekāro telpu, infrastruktūras pieejamību un lietojamību, bibliotēku apmeklētāju paradumiem, prasībām un meklējumiem.

 

 

Lielie lasīšanas svētki

 

28.februārī pulksten 12:00 Ķīpsalas izstāžu centrā notiks Lielie lasīšanas svētki. Par ieejas biļeti šajā pasākumā kalpos Bērnu un jauniešu žūrijas 2014 uzlīmju blociņa vāciņi. Paralēli lasīšanas svētkiem notiks izstāde “Latvijas Grāmatu izstāde 2015”, ko būs iespējams apmeklēt bez maksas, uzrādot to pašu pazīšanās zīmi!

 

 

 

Nacionālā bibliotēka rīkos Rainim un Aspazijai veltītu konkursu jaunajiem lasītājiem

 

Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadskārtu, šī gada pavasarī, Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi (LBJLP, IBBY Latvijas nodaļu) rīkos „Plašā Apvāršņa konkursu” jaunajiem lasītājiem. Tā galvenais temats būs Raiņa un Aspazijas darbi, idejas un dzīvesstāsti, kuri tiks aktualizēti mūsdienu bērnu lasīšanas pieredzē. Konkurss notiks 3 kārtās: februārī bibliotēkas un skolas saņems 1. kārtas uzdevumus un apstiprinās savu vēlmi piedalīties; martā dalībnieki patstāvīgi rīkos konkursa 1. kārtu savās bibliotēkās un skolās; aprīlī notiks 2. kārta – reģionālie konkursi Balvos, Cēsīs, Talsos, Salaspilī un Bauskā, bet maijā – fināls Rīgā. Vairāk informācijas par šo konkursu šeit.

 

 

 

Maģistru lasījumi

 

Šī gada 20. februārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā) notiks jau pērn uzsāktais pasākumu cikls "Maģistru dienas", tādējādi turpinot attīstīt ieceri par šo lasītavu kā visiem bibliotēku nozares speciālistiem pieejamu profesionālo norišu, diskusiju un ideju ģenerēšanas telpu. Dienas laikā ieplānotas vairākas lekciju nodarbības, iepazīšanās ar mācību tēmām atbilstošiem lasītavas izdevumiem, kā arī LNB izstādēm. Studiju aktivitāšu programmas ietvaros plkst. 15:30 notiks pasākumu cikla "Maģistru lasījumi" kārtējā tikšanās – uz sarunu ar studentiem un citiem interesentiem ieradīsies LNB Pakalpojumu departamenta Uzziņu informācijas centra SBA sektora galvenā bibliogrāfe Ramona Dūviņa.

 

 

Skolu ALISE lietotāju seminārs

10.februārī plkst. 13:00 Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas mazajā zālē (310.telpa) notiks Skolu ALISE lietotāju seminārs.

Semināra programma:

 • 5 gadi ar ALISi.
 • BIS ALISE jaunumi (2014.gada oktobris - 2015.gada februāris). Informācijas izguve.
 • Skolu bibliotēku krājumu pārbaude.
 • Skolas bibliotēkas elektroniskais katalogs.
 • Jautājumi un atbilde. 

Semināra paredzētais norises laiks: no 13:00 līdz 15:00.

 

Nepūlies iemantot pasauli,
Tā jau ir Tevī.                
Tu tikai ej pa sauli
Un saullēktus glabā sevī.

/L.Ikere

Sirsnīgi sveicam Elejas pagasta bibliotēkas bibliotekāri Veroniku Andrejevu dzīves jubilejā!

 

 

Pārmaiņas Sesavas pagasta bibliotēkā


 

30.janvārī Sesavas pagasta bibliotēkas vadītājai Dzidrai Šulcei tika teikts paldies par ilggadīgu un radošu darbu bibliotēkā. Turpmāk Dzidra nodarbosies ar  Sesavas pagasta novadpētniecības apzināšanu un popularizēšanu. Paldies par kopā nostrādātajiem gadiem arī no mums pārējiem bibliotekāriem!

2.februārī darbu Sesavas pagasta bibliotēkas vadītājas amatā uzsāk Inta Strazdiņa.

Novēlam veiksmi un darba prieku !

 

 

 

 

 

 

 

Sveicam Garozas bibliotēkas vadītāju Daci Beiri LKA Latvijas Kultūras koledžu absolvējot!

 

 

Jauns pasākumu cikls bibliotekāriem


2015. gadā LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava uzsāk jaunu pasākumu ciklu– "Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze". Norises plānotas katra mēneša pēdējā trešdienā plkst. 11:00, Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā).

Katru pasākumu plānots veltīt konkrētai bibliotēku darba aktualitātei. Tikšanās sastāvēs no divām daļām: vispirms tiks sniegts ieteicoša rakstura ieskats lasītavas krājumā pieejamos bibliotēku nozares resursos, bet pēc tam vārds tiks dots kolēģiem, kuri pēdējā laikā guvuši interesantu, ar konkrēto tēmu saistītu pieredzi citās bibliotēkās un vēlas dalīties inovatīvās idejās un iespaidos.

Pirmais jaunā cikla pasākums: 28. janvārī, plkst. 11:00.

Plašāk: http://www.lnb.lv/lv/nacionala-biblioteka-piedava-jaunu-pasakumu-ciklu-tiekamies-bibliotekaru-stava


 

Gada nogale bibliotēkās

 

Gada nogalē daudzās Jelgavas novada bibliotēkās notika pasākumi lasītājiem, kuros tika pārrunāti gada notikumi bibliotēkā, pagastā, valstī un ,protams, iepazīšanās ar bibliotēku jaunumiem. 

Elejas bibliotēkā bibliotekāre Veronika iepazīstināja lasītājus ar iegādātajām grāmatām, tika teikts paldies aktīvākajiem lasītājiem un bibliotēkas atbalstītājiem!

 

 

 

 

 

"Kalendārs bibliotēkām" 2015.gadam

 

LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs sagatavojis izdevumu „Kalendārs bibliotēkām” visam 2015.gadam. Tas, atbilstoši lietotāju lūgumam, papildināts ar informāciju par mūzikas, tēlotājas un lietišķās mākslas aktualitātēm. Kalendārā atradīsiet arī  Latvijas kultūras kanonā iekļauto personu jubileju datus un tiešsaistē — Latvijas kultūras kanona tīmekļa vietnē — plašākas ziņas par nozīmīgākajiem kultūras darbiniekiem. Kalendārā daudz vizuālas informācijas, kas pieejama arī tiešsaistē. Ievietoti attēli no Eiropas digitālās bibliotēkas, arhīva un muzeja “Europeana”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas datubāzēm un Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas. Kalendāru var apskatīt šeit.

 

 

Konkurss bērniem un jauniešiem "Kikerigū!"

 

Sagaidot latviešu leļļu animācijas kino pamatlicēja - režisora, scenārista un mākslinieka Arnolda Burova simtgadi 2015.gada 29.aprīlī, Latvijas Kinematogrāfistu savienība izsludina bērnu un jauniešu veidoto leļļu animācijas filmu un leļļu konkursu "Kikerigū!". Tiek aicināti Latvijas bērni un jaunieši veidot lelles un leļļu animācijas filmas. Konkursā var piedalīties gan individuālie dalībnieki, gan radošās grupas vecumā no 7-18 gadiem. Darbus vērtēs profesionāļu žūrija. Konkursā iesūtītās lelles tiks izstādītas Latvijas Leļļu teātrī. Labākās bērnu veidotās filmas tiks demonstrētas konkursa noslēguma pasākumā, kad balvas saņems labāko darbu autori. Konkurss norisināsies līdz 2015.gada 1.martam. Konkursa nolikumu skatīt šeit.


 

 

Materiāli no VIIA semināra

 

Saites uz resursiem, par kuriem runāja VIIA bibliotekāru seminārā:

Karjeras infografikas : http://niid.lv/infografikas

Video par NIID.LV un Profesijupasaule.lv : https://www.youtube.com/watch?v=jnl6EmEBGXw

Erasmus+: Jaunatne darbībā : http://jaunatne.gov.lv/lv/sveices-programma/zinas