Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Noderīgi resursi

Institūcijas Latvijā bibliotekāra profesijas apgūšanai:Institūcijas Latvijā bibliotēku darba attīstībai:

 • IBBY Latvia // Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome - profils Facebook

 

Uzziņu resursi par bibliotēku nozari Latvijā:


 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas profesionālā informācija
 1. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava
 2. Biļetens "Latvijas jaunākās grāmatas"
 3. Latvijas bibliotēku portāls
 4. LNB konferenču, semināru, sanāksmju materiāli
 5. LNB Zinātniskie raksti
 6. Nozares standarti, vadlīnijas, metodiskie materiāli
 7. Nozares terminoloģija
 8. Uzziņu izdevums "Kalendārs bibliotēkām"
 9. Literatūras ceļvedis arī klausāmā formā
 10. Bibliotēku attīstības centra profils Facebook

 

Latvijas bibliotēku informācijas sistēmas:

 

Starptautiskās institūcijas bibliotēku darba attīstībai:

 • Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries (LIBER) - https://libereurope.eu/

 

Informācijas resursi un saišu katalogi angļu valodā:

 

Par literatūru:

 

Resursi bibliotekāra ikdienas darbam: 

 

Digitālās prasmes (kursi, materiāli):

 

Resursi radošam darbam: 

 

Medijpratība: 

 

Saites skatītas 2021. gada 27. janvārī, jaunumi precizēti 12.04.2021.